Renault wodorod ýangyçly awtoulag kärhanasyny döretdi

Renault wodorod ýangyçly awtoulag kärhanasyny döretdi

Renault topary wodorod çözgütleri bilen meşgullanýan Plug Power kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda bilelikdäki kärhanany döredendigini mälim etdi. Ol iki hyzmatdaşyň deň eýeçiliginde, bilelikde dolandyrylýar. Bu barada auto.mail.ru-nyň habarynda ýazylýar.

Täze kärhana Hyvia adyny aldy. HY-drogen (wodorod) we VIA (ýol) diýen iki bölekden ybaratdyr. Kärhana ýangyç elementlerinden durýan hususy ýeňil awtomobiller üçin integrirlenen ekosistemany döretmek, şol sanda wodorod ýangyç elementli ulaglaryň önümçiligi, ýangyç guýulýan beketler, ekologiýa taýdan arassa wodorod üpjünçiligi, awtoparklara hyzmat etmek we ulanmaga bermek ýaly işler bilen meşgullanar.
Bilelikdäki kärhana Fransiýada 4 sany meýdançada öz işini alyp barar. Renault-yň habar bermegine görä, Hyvia-nyň wodorod ýangyçly elementleriniň integrirlenen güýjüniň Renault E-Tech ulgamy bilen bilelikde ornaşdyrylmagy ýoluň aralygyny 500 kilometre çenli uzaldar we ony ýangyçdan doldurmak üçin 3 minut wagt gerek bolar.
Hyvia-nyň ýangyç elementli ilkinji üç awtomobili Batiýidäki zawodda Renault Master platformasynda döredilip, Ýewropanyň bazarlarynda 2021-nji ýylyň ahyrynda peýda bolar.