Toyota Mirai geçen ýoly boýunça dünýä rekordyny goýdy

Toyota Mirai geçen ýoly boýunça dünýä rekordyny goýdy

Wodorod kuwwaty bolan Toyota Mirai sedany bir ýangyçda müň kilometrden gowrak ýoly geçip bildi we şeýlelik bilen, geçilen ýoluň uzaklygy boýunça täze dünýä rekordyny goýdy. Bu barada Toyota Europe saýtynda habar berilýär. Muny Regnum habarlar agentligi ýetirýär.

Wodorod Mirai-niň bu synagy 26-njy maýda 5:43-de geçirildi. Awtomobil Fransiýanyň howa menziliniň golaýynda ýerleşýän HYSETCO wodorod stansiýasyndan hereket edip başlady we 1003 kilometrden ýoluny tamamlady. Ýoluň uzaklygy boýunça rekord garaşsyz hünärmenler tarapyndan bellige alyndy.
Ýangyjyň ortaça sarp edilişi 100 km üçin 0,55 kg boldy. Rekordy täzelemek üçin sürüji “eko-sürmek” usulyny ulandy. Ulagda dört sürüji gezekleşdi. Olaryň arasynda Energy Observer kompaniýasyny esaslandyryjy we Toyota Mirai-den uýgunlaşdyrylan ykjam wodorod moduly bilen üpjün edilen adybir gäminiň kapitany Wiktorýen Erýussar bardy.
Täze Mirai Toyota-nyň ikinji nesil ýangyç elementli elektromobilidir. Birinji nesil önümi bilen deňeşdirilende, ol has ýokary häsiýetnama we täze hereket dinamikasyna eýe.

TmCars.info-nyň öň habar berşi ýaly, wodorod ýangyjynda hereket edýän awtoulaglar üçin geçilen ýol boýunça ozalky dünýä rekordyny Awstraliýada Hyundai Nexo krossoweri bilen sürüji Brendon Riwz goýupdy. Ol bir bak ýangyçda 887,4 km ýoly geçdi.