Beýik Britaniýanyň Şa zenanynyň Bentley-si tas 180 müň funt sterlinge satyldy

Beýik Britaniýanyň Şa zenanynyň Bentley-si tas 180 müň funt sterlinge satyldy

Beýik Britaniýanyň Şa zenany Ýelizaweta II-niň eýeçiligindäki Bentley Mulsanne awtomobili Angliýada 179,9 müň funt sterlinge satyldy. Ony agzalan baha daşary ýurtly kolleksioner satyn aldy. Bu barada Day.Az habar berýär.

Hut şu sedanda Ýelizaweta II 2012-nji ýylda Beýik Britaniýanyň şol wagtky premýer-ministri Dewid Kemeronyň rezidensiýasyna geldi. Şonda ministrler kabineti şa aýalyny ilkinji gezek hökümet mejlisine çagyrdy. Bu onuň patyşalygynyň brilliant ýubileýine, ýagny tagta çykmagynyň 60 ýyllygyna sowgat boldy.
6,7 litr göwrümli sekiz silindrli hereketlendirijisi bolan goýy ýaşyl awtomobil Onuň Alyhezretleriniň zerurlyklary üçin ýörite çykaryldy. Ol iki ýyl ulanyldy, netijede onuň geçen ýoly 5 952 mil (9 578 kilometr) boldy. Iki ýyldan soň sowut goragy bilen üpjün edilmedik awtoulag Bentley zawodyna gaýtaryldy. Ondan käbir enjamlar aýryldy.
Deňeşdirmek üçin bellesek, Beýik Britaniýada 2013-2014-nji ýyllaryň Bentley Mulsanne awtomobiliniň bahasy 65 müňden 77 müň funt sterlinge çenlidir.