Fransuzlar bageti ÝUNESKO-nyň miras sanawyna girizmegi teklip etdiler

Fransuzlar bageti ÝUNESKO-nyň miras sanawyna girizmegi teklip etdiler

Fransiýa bageti (uzyn we inçe çörek önümi) ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizmegi teklip etdi. Bu barada BBC News-e salgylanyp, rus.postimees.ee belleýär.

ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasynyň obýekti statusy milli däp-dessurlary, bilimleri we başarnyklary wagtyň geçmegi bilen ýitirmezlik üçin goramagy maksat edinýär. 
Planetoscope saýtynyň maglumatlaryna görä, Fransiýada her ýylda 10 milliard baget sarp edilýär, ýöne 1970-nji ýyldan bäri 20 000 töweregi çörekhanalar ýapyldy. Sebäbi alyjylar indi supermarketlere gitmegi makul bilýärler, ol ýerlerde bolsa bagetler däp bolan usullar bilen öndürilmeýär.
Fransuz çörekçileri bu däbiň nesilden-nesle geçip gelýän supermarketleriň plagiatorlaryndan fransuz çöreginiň bişiriliş sungatyny gorajakdygyny aýdýarlar.
Belläp geçsek, Eýranyň we Gazagystanyň çöregi pizzany taýýarlamagyň neapolitan sungaty bilen birlikde ÝUNESKO-nyň sanawyna eýýäm girdi. Maddy däl medeni mirasyň iň soňky sanawy Günorta Koreýadaky çyralar festiwalyny, Finlýandiýadaky hammam medeniýetini we Bosniýa bilen Gersogowinadaky ot ormak ýaryşyny hem öz içine aldy.
ÝUNESKO özüniň kararyny 2022-nji ýylyň ahyrynda yglan eder.