Günorta Koreýada ýylda 150 million doza Sputnik V sanjymy öndüriler

Günorta Koreýada ýylda 150 million doza Sputnik V sanjymy öndüriler

Russiýanyň gönüden-göni maýa goýum gaznasy (RDIF) we GL Rapha biotehnologiýa kompaniýasy Günorta Koreýada koronawirusa garşy "Sputnik V" sanjymynyň 150 milliondan gowrak dozasyny öndürmek barada ylalaşdylar. Bu barada RIA Nowosti habar berýär.

Sanjymyň eksporty 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda başlanar diýip, bu derman serişdesine bagyşlanan resmi Twitter hasabynda aýdylýar.

"Sputnik V" sanjymynyň ýeterlik mukdaryny üpjün etmek we halkara islegini kanagatlandyrmak üçin hökmany suratda halkara gatnaşyklary we hyzmatdaşlygy ösdürmeli" - diýlip, gaznanyň başlygy Kirill Dmitriýewiň sözleri getirilýär.

Tomusda 18-60 ýaş aralygyndaky meýletinçilerde bu sanjymyň barlaglarynyň iki tapgyry üstünlikli geçirildi. Barlagyň netijesinde sanjymy kabul edenlerde SARS-CoV-2-ä garşy antibedenjikler emele geldi.
Öň “Sputnik V-niň” twitter-akkauntyna salgylanyp habar berlişi ýaly, sanjymyň netijeliligi 92% boldy (hasaplama plasebo toparynda we sanjymy alan toparda ýüze çykarylan 20 tassyklanan ýagdaýyň paýlanmagyna esaslandy).