«Real» «Ýuwentusdan» Dibalany satyn almagy meýilleşdirýär

«Real» «Ýuwentusdan» Dibalany satyn almagy meýilleşdirýär

Madridiň «Realynyň» ýolbaşçylary «Ýuwentusyň» argentinaly hüjümçisi Paolo Dibala bilen gyzyklanýarlar. Bu barada ctnews.ru habar berýär.

Sport Mediaset neşiriniň habaryna görä, ispan kluby oýunçyny tomusky transfer penjiresinde almagy meýilleşdirýär. Dibalanyň bahasyny arzanlatmak üçin «Realyň» ýolbaşçylary oýunçyny toparyň häzirki hüjümçilerinden biri Isko ýa-da Toni Kroos bilen çalyşmak kararyna geldiler. Maglumatlara görä, Dibalany satyn almak Şa klubynyň ýolbaşçylarynyň pikir edişi ýaly aňsat bolmaz. Sebäbi «Ýuwentusyň» futbolçyny satmak meýli ýok.
Dibala «Ýuwentusa» 2015-nji ýylda gelipdi. Ondan öň ol «Palermoda» çykyş edýärdi. Şol döwürde oýunçynyň transfer bahasy kyrk million ýewro bolupdy. Geçen möwsümde hüjümçi Seriýa A-da 33 duşuşyga gatnaşyp, 11 pökgi geçirdi hem-de 6 asist etdi.

Öň habar berşimiz ýaly, «Ýuwentusyň» öňki ýarymgoragçysy Andrea Pirlo topara baş tälimçi edilip bellendi. Şeýle hem «Ýuwentus» Çempionlar ligasynyň 1/4 finalynda çykyş etmek hukugyndan mahrum boldy.