Andrea Pirlo "Ýuwentusa" tälimçi hökmünde dolandy

Andrea Pirlo "Ýuwentusa" tälimçi hökmünde dolandy

Italiýanyň "Ýuwentus" futbol klubynyň öňki ýarymgoragçysy Andrea Pirlo topara baş tälimçi edilip bellendi. Bu barada Interfaks agentligi habar berýär.

“Ýuwentusyň” metbugat gullugynyň habaryna görä, 41 ýaşly Pirlo klub bilen 2022-nji ýylyň 30-njy iýunyna çenli iki ýyllyk möhlet bilen şertnama baglanyşdy.
“Ýuwentusyň” tälimçisi hökmünde Pirlo şenbe güni işden aýrylan 61 ýaşly Maurisio Sarriniň ornuny tutdy.
Andrea Pirlo 2011-nji ýyldan 2015-nji ýyla çenli "Ýuwentusda" çykyş edip, dört gezek Italiýanyň çempionatynda, iki gezek Italiýanyň Super kubogynda we bir gezek Italiýanyň kubogynda ýeňiji boldy.
"Ýuwentusdan" öň Pirlo 2001-nji ýyldan 2011-nji ýyla çenli "Milanda" çykyş edip, iki gezek Italiýanyň çempionatynda, UEFA Çempionlar ligasynda we iki gezek UEFA Super kubogynda ýeňiji boldy. Bulardan başga-da, Italiýanyň kubogynda, Italiýanyňnyň Super kubogynda we klublaryň arasyndaky dünýä çempionatynda bir gezekden ýeňiji bolup gördi.

Şeýle hem okap bilersiňiz:
«Ýuwentus» tälimçisini wezipesinden boşatdy