BSGG dünýäde koronawirusa garşy 141 sanjymyň taýýarlanylýandygyny habar berdi

BSGG dünýäde koronawirusa garşy 141 sanjymyň taýýarlanylýandygyny habar berdi

Dünýäde koronawirusa garşy sanjymyň 141 prototipi taýýarlanylýar, olaryň käbirleri birnäçe aýdan tamamlanar. Bu barada Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) baş müdiri Tedros Adhanom Gebreýesus habar berdi. Muny “The Washington Post” neşirine salgylanmak bilen rbc.ru ýetirýär.
“Elbetde, doly derejede goraga kepil ýok, ýöne biz umyt edýäris” – diýip, BSGG-niň ýolbaşçysy aýdýar. Ol öňdebaryjy işleriň “üstünlikden birnäçe aý yzda” barýandygyny belledi. Şeýle-de, Gebreýesus COVID-19-dan sanjymy taýýarlamak meselesinde halkara hyzmatdaşlygyň möhüm rol oýnaýandygyny belläp geçdi.
Ýatlap geçsek, öň, BSGG-de sanjymlary taýýarlamak işini güýçlendirmek we koronawirus infeksiýasyna garşy netijeli dermanlary gözlemek üçin $31 mlrd ýygnamagyň möhümdigi habar berildi.
Göni maýa goýumlaryň rus gaznasynyň ýolbaşçysy Kirill Dmitriýew RBK beren interwýusynda dünýäde “has öňe gidiji tapgyrda” sekiz sanjymyň ýerleşýändigini aýtdy. Gaznanyň bahalandyrmasy boýunça, olardan üç sanysyny döredijiler üstünlige has ýakyn boldular.