Toyota “düýbünden tapawutly” içinden ýandyrylýan hereketlendirijileri işläp taýýarlaýar

  • 16.06.2024 01:40
  • 11239
Toyota “düýbünden tapawutly” içinden ýandyrylýan hereketlendirijileri işläp taýýarlaýar

Kompaniýada aýtmaklaryna görä, Toyota awtoulag pudagynda köp zady üýtgetjek içinden ýandyrylýan hereketlendirijileri (ICE) hödürlemäge taýynlanýar diýip, Motor1 habar berýär.

Gibrid ulaglar üçin işlenip düzülen 1,5 we 2,0 litrlik dört silindrli hereketlendirijilerde has gysga porşen aralygy we ykjam ölçegleri bilen tapawutlanýar. Toyota-nyň tehniki direktory Hiroki Nakadzima, bar bolan içinden otlanýan hereketlendirijiler bilen deňeşdirilende, olary “düýbünden başga” diýip atlandyrdy we ýokary netijelidigini, howa akymynyň optimallaşdyrylandygyny nygtady.
Şeýle hereketlendirijili ilkinji awtoulaglar 2027-nji ýyldan soň bazara çykar. Toyota bioýangyç, wodorod we sintetiki ýangyç ýaly, dürli ýangyçlarda işläp bilýän güýç gurluşlaryny işjeň ösdürýär. Kompaniýa entek olaryň tehnologiýasy barada jikme-jiklikleri açmady, ýöne täze hereketlendirijileriň birnäçe innowasiýa aýratynlyklaryna eýe boljakdygyny wada berdi.
Kompaniýa öň Mazda we Subaru bilen hyzmatdaşlykda täze önümiň üstünde işlemek baradaky  meýilnamasyny yglan edipdi.


düýn 15:27
4413

ÝB-de awtomobil satuwy iýun aýynda ýokarlandy, ýöne elektromobilleriň paýy azaldy

2024-nji ýylyň iýun aýynda Ýewropa Bileleşiginde täze awtomobil satuwy geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 4,3% ýokarlanyp, 1,09 mln birlige ýetdi. Bu Ýewropanyň awtomobil öndürijileriniň assosiasiýasynyň...

17.07.2024 14:09
11701

Toyota içinden ýandyrylýan düýbünden täze hereketlendirijisiniň mümkinçiliklerini görkezdi

Toyota kompaniýasynyň täze dört silindrlik benzin hereketlendirijisiniň işleýşini görkezýän wideo peýda boldy. Kompaniýanyň nygtamagyna görä, bu hereketlendiriji bu ugurda “oýnuň düzgünlerini düýpgöter täzelär”...

16.07.2024 15:52
13232

Toyota Camry, Honda Accord we Volkswagen Passat Hytaýda 30% arzanladyş bilen satylýar

Hytaýyň awtoulag bazarynda baha "döwüşlik" dowam edýär. Elektrik ulaglarynyň we gibridleriň barha artýan meşhurlygyna garşy durmak üçin ýapon we nemes awtoulag öndürijileri nusgawy benzin modellerini ep-esli arzanladyş...

16.07.2024 14:31
8750

Toyota Land Cruiser 300 ýylyň ahyryna çenli täzelenme alar: nämeler üýtgär?

Toyota şu ýylyň ahyryna çenli Land Cruiser 300 üçin täzelenme taýýarlar. BestCarWeb-iň berýän maglumatyna görä, awtoulagyň daş keşbi üýtgewsiz galyp, täzelenme esasan multimediýa we howpsuzlyk ulgamlaryna täsir...