Lamborghini Veneno onlaýn-auksionda baha rekordyny goýdy

  • 15.06.2024 17:27
  • 10483
Lamborghini Veneno onlaýn-auksionda baha rekordyny goýdy

SBX Cars onlaýn auksionynda dünýäde bar bolan dokuz sany Lamborghini Veneno-nyň biri 6 mln dollara satyldy, bu hem onlaýn satylan awtoulagyň bahasy boýunça rekord boldy. Bu barada CarScoops neşiri habar berýär.

Bellemeli ýeri, giperkary diňe dördünji synanyşykda we ilkibaşda meýilleşdirilenden has pes baha satmak başartdy.
2013-nji ýylda hödürlenen Lamborghini Veneno 13 ekzemplýar tiraž bilen çykaryldy – dört kupe we dokuz rodster. Doly herekete getiriji sistemaly sportkar kuwwaty 552 kWt (750 at güýji) bolan 6,5 litrlik L539 V12 hereketlendirijisi bilen üpjün edildi. Lamborghini Veneno 2,8 sekuntda tizligini sagatda 100 km çenli artdyrýar, onuň iň ýokary tizligi bolsa sagatda 355 km barabar.
Lamborghini-niň täze Veneno-synyň asyl bahasy 4 mln dollar, 2014-nji ýylda peýda bolan Veneno Roadster bolsa 3,3 mln ýewro satyldy. SBX Cars-da satylan nusga ilkibaşda Dubaýdaky VIP Motors salonynda 9,5 mln dollar baha bilen goýuldy, ýöne iki ýylyň dowamynda alyjy tapylmady. 2020-nji ýylda RM Sotheby’s auksionynda hem satuw şowsuz boldy, ol ýerde garaşylýan baha 4,5 – 5,5 mln ýewrody. Ahyrynda, maý aýynda Lamborghini Veneno SBX Cars platformasyna çykdy, ýöne söwda ýene şowsuz tamamlandy. Diňe dördünji synanyşykda, bahany arzanlatmak bilen, awtomobili satmak başartdy.


11.07.2024 18:22
6249

500 km/sag: Koenigsegg Jesko Absolut hakyky synaga we rekorda taýýarlanýar

Koenigsegg Jesko Absolut awtomobili sagatda tizligini 500 km çenli artdyryp, stend synaglarynda öz güýjüni görkezdi. Bu barada kompaniýanyň esaslandyryjysy Kristian fon Kýonigsegg habar berdi.   Haýran galdyryjy...

04.07.2024 12:40
7049

Koenigsegg giperkary tizligini 400 km/sag çenli artdyrmakda we tormoz bermekde öz rekordyny täzeledi

Koenigsegg Jesko Absolut duran ýerinden tizligini sagatda 400 km çenli artdyrmak we doly saklanmak boýunça täze dünýä rekordyny goýdy. Munuň üçin giperkara 27,83 sekunt gerek boldy diýip, auto.ru habar berýär....

01.07.2024 15:16
7474

Audi RS3 2025 Nýurburgringde BMW M2 rekordyny täzeledi

Heniz resmi taýdan hödürlenmedik Audi RS3 2025, Nýurburgringiň ýolunda BMW M2-niň rekordyny täzeledi. Pirelli P Zero Trofeo R tekerleri bilen enjamlaşdyrylan synag awtoulagyny sürüji Frank Stippler dolandyrdy....

23.06.2024 15:11
7388

Huawei 18 günde 10 müňden gowrak Aito M7 Ultra satyp, rekord goýdy

Huawei kompaniýasy Aito M7 Ultra gibrid krossowerleriniň rekord mukdarda iberilendigini habar berdi. Satuw başlaly bäri ilkinji 18 günde 10 000-den gowrak awtoulag iberildi, bu täze energiýa çeşmeleri bilen işleýän...