Hytaý daşary ýurtlulara bu ýurda tiz öwrenişmäge kömek etjek onlaýn platformany işe girizdi

  • 11.06.2024 07:23
  • 4843
Hytaý daşary ýurtlulara bu ýurda tiz öwrenişmäge kömek etjek onlaýn platformany işe girizdi

Hytaý daşary ýurtlulara - telekeçilere, hünärmenlere, talyplara we jahankeşdelere tiz wagtda ýurda öwrenişmäge ýardam etjek halkara hyzmat platformasyny işe girizdi. Bu barada “Hytaýyň panoramasy” Telegram kanaly habar berdi.

Chinajob.com platformasy resmi maglumatlar, jemgyýetçilik çäreleri, syýahatçylyk ýerleri, ulag baradaky maglumatlar, saglygy goraýyş we hytaý dilini öwrenmek bölümlerini öz içine alýar.
Web sahypada ýurda ilkinji gezek gelýänlere niýetlenen maslahatlara aýratyn üns berilýär. Platforma iňlis dilinde we ýygy-ýygydan berilýän sowallara jogaplary öz içine alýar.
Taslamany düzüjiler platformanyň beýleki ýurtlaryň raýatlaryna Hytaýa has gowy bilmäge kömek etjekdigine ynanýarlar.


şu gün 07:10
4567

Türkmenistan we Koreýa Respublikasy göni howa gatnawlarynyň gerimini giňelder

Günorta Koreýa bilen Türkmenistan Inçhon bilen Aşgabadyň arasynda göni howa gatnawlarynyň gerimini giňletmek babatda ylalaşdy. Bu barada Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýol Aşgabatda geçirilen türkmen...

düýn 15:09
6364

Tailandyň hökümeti syýahatçylyk salgydyny girizmekden ýüz öwürmek kararyna geldi

2023-nji ýylyň tomsunda Tailandyň hökümeti daşary ýurtly syýahatçylardan 300 bat möçberinde (takmynan 8 dollar) ýygym almagy girizmegi tassyklapdy. Bir ýyldan soň ýurduň premýer-ministri Sretta Tawisin öňki administrasiýa...

09.06.2024 15:14
10001

“The Restaurant” žurnaly şu ýylyň iň gowy restoranyny saýlady

Britaniýanyň “The Restaurant” žurnaly “Dünýäniň iň gowy 50 restorany” reýtingini hödürledi. Ýyllyk reýtingde birinji orny Barselonanyň Disfrutar restorany eýeledi. Restoranyň hasabynda üç Michelin ýyldyzy bar....

09.06.2024 14:57
16541

“Ýüzükleriň hökümdaryndaky” ýaly “Ýöreýän agaç” Täze Zelandiýada “Ýylyň agajy” boldy

Demirgazyk rata (Metrosideros robusta) diýlip atlandyrylýan “Ýöreýän” agaç Täze Zelandiýada “Ýylyň agajy” bäsleşiginiň ýeňijisi diýlip yglan edildi. Ol köpçüligiň sesiniň 42% -ini aldy we üýtgeşik görnüşi bilen...