FIA täze düzgünnama hödürledi: 2026-njy ýylda “Formula-1-e” uly özgerişler garaşýar

  • 09.06.2024 15:11
  • 4539
FIA täze düzgünnama hödürledi: 2026-njy ýylda “Formula-1-e” uly özgerişler garaşýar

Halkara awtomobil federasiýasy (FIA) saýtynda “Formula-1-iň” 2026-njy ýyl möwsüminden güýje girjek täze düzgünnamasyny hödürledi. Bu barada RIA Nowosti habar berýär.

Düzgünlere laýyklykda, bolidler häzirkilerden 30 kg ýeňil, 200 mm gysga we 100 mm inçe bolar, bu hem olaryň netijeliligini we dolandyryjylygyny ýokarlandyrar. Döwrebaplaşdyrylan gibrid güýç gurluşynyň batareýalary öňki nesil hereketlendirijileri bilen deňeşdirilende üç esse kuwwatly bolar.
DRS sistemasynyň deregine hereket edýän öňki we yzky ganatlary öz içine alýan işjeň aerodinamika peýda bolar. Bu adaty Z-Mode režimi ulanylanda öwrümlerde has ýokary tizligi üpjün eder. Göni ýollarda ýaryşa gatnaşyjylar tizligi ýokarlandyrmak üçin ýörite işlenip düzülen pes garşylykly X-Mode režimine geçip bilerler. Basyş güýjüniň derejesi 30%, öňden gelýän garşylyk 55% peseler.
El bilen dolandyryş režimi ozup geçmek üçin has köp elektrik energiýasyny ulanmaga mümkinçilik berer. Ozuş režiminde kuwwatlylyk 120 kWt-den 350 kWt-e çenli ýokarlanar.
2026-njy ýylda awtomobiller 100 göterim ekologiýa taýdan arassa ýangyçda işlär. Bolidleriň howpsuzlygy has berk gurluşlar we has güýçli kraş-synaglar arkaly ýokarlandyrylar.
2026-njy ýylyň düzgünnamasy 28-nji iýunda Bütindünýä awtosport geňeşi tarapyndan resmi taýdan tassyklanmaly.


10.06.2024 13:16
2213

Werstappen Kanadanyň Gran-prisinde ýeňiş gazandy, “Ferrari” we Peres ýaryş ýolundan çykdy

Üç gezek dünýä çempiony, “Red Bulluň” niderlandiýaly ýaryşa gatnaşyjysy Maks Werstappen 9-njy iýunda Monrealda geçirilen Kanadanyň Gran-prisinde ýeňiş gazandy. Ikinji bolup pellehana “Maklareniň” ýaryşa gatnaşyjysy...

27.05.2024 16:32
3497

Lekler Monakonyň Gran-prisinde ýeňiş gazandy. Werstappen möwsümde üçünji ýeňlişine sezewar boldy

“Ferrariniň” sürüjisi Şarl Lekler özi üçin öýünde bolan Monakonyň Gran-prisinde ilkinji ýeňşini gazandy. Ol Oskar Piastriden (“Maklaren”) we topardaşy Karlos Saýnsdan öňe geçdi. Häzirki dünýä çempiony Maks Werstappen...

20.05.2024 13:19
3015

Werstappen 0,7 sekuntlyk aratapawut bilen Italiýada Formula-1 Gran-Pri-sini gazanmagy başardy

Red Bull-yň niderlandly sürüjisi Maks Werstappen Imolada (Emiliýa-Romanýa, Italiýa) “Formula 1” tapgyrynda ýeňiji boldy. Pellehana ikinji bolup gelen Lando Norris (McLaren) ondan 0,7 sekunt yza galdy. Ilkinji üçlügi...

11.05.2024 11:49
4176

“Formula-1-iň” girdejisi geçen ýyl bilen deňeşdirilende 45% artdy

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde “Formula-1-iň” girdejisi, takmynan, 553 mln dollara barabar boldy we bu geçen ýylky görkezijiden 45% ýokarydyr diýip, RaceFans habar berýär. Muny championat.com ýetirýär. Şeýlelikde...