Nvidia Apple-den öňe geçip, dünýäde iň gymmat ikinji kompaniýa boldy

  • 07.06.2024 13:43
  • 3622
Nvidia Apple-den öňe geçip, dünýäde iň gymmat ikinji kompaniýa boldy

Nvidia kompaniýasynyň paýnamalary rekord derejä çenli gymmatlap, emeli aňyň esasynda çip öndürijisiniň bazar bahasynyň 3 trln dollardan geçmegine mümkinçilik berdi. Netijede, Nvidia Apple-den öňe geçip, dünýäde bahasy boýunça ikinji orunda durýan kompaniýa boldy diýip, IXBT habar berýär.

Nvidia-nyň paýnamalary 5-nji iýunda 5,2% ýokarlanyp, 1224,40 dollara ýetdi, şol bir wagtyň özünde kompaniýanyň bahasy 3,012 trln dollar boldy. Apple-iň bazar bahasy soňky gezek paýnamalary 0,8% gymmatlanda, 3,003 trln dollar bolupdy.
Nvidia 7-nji iýundan başlap paýnamalaryny 10/1 gatnaşykda bölmäge taýýarlanýar, bu ädim onuň aýratyn maýadarlar üçin özüne çekijiligini ýokarlandyryp biler diýip, Reuters ýazýar.
Microsoft paýnamalary 1,9% ýokarlanandan soň, 3,15 trln dollar bazar bahasy bilen dünýäde iň gymmat kompaniýa bolup galdy. Ýöne Nvidia şeýle depgin bilen tiz wagtdan birinji orna-da geçip biler.


şu gün 06:58
5138

Tesla-nyň paýdarlary Ilon Maska 56 milliard dollar tölemek üçin ses berdiler

Tesla-nyň paýdarlary Ilon Maskyň 56 milliard dollar zähmet hakynyň paketini tassyklamak we elektrik awtoulag öndürijisiniň ýuridiki salgysyny Tehas şäherine geçirmek üçin ses berdiler. Bu barada kompaniýanyň baş...

düýn 13:49
4396

Apple dünýäniň iň gymmat kompaniýasy boldy. Paýnamalar WWDC tanyşdyrylyşyndan soň ýokarlandy

Apple kompaniýasynyň bazar bahasy 3,33 trln dollara ýetdi, bu hem ony dünýäniň iň gymmat kompaniýasyna öwürdi. Ol Microsoft korporasiýasyndan öňe geçdi. Kompaniýanyň paýnamalary her ýyl geçirilýän WWDC konferensiýasyndan...

12.06.2024 14:33
3341

Canalys: Apple gymmat smartfonlar bazarynda liderligini saklap gelýär

Canalys analitik kompaniýasynyň hasabatyna laýyklykda, Apple gymmat smartfonlaryň bazarynda onuň 60%-ini eýeläp, lider bolmagynda galýar. Samsung bazaryň 25%-ini eýelemek bilen ikinji, Huawei bolsa 6% bilen üçünji...

11.06.2024 14:13
10102

Türkmenistanda zenan telekeçileriň biznes başarnyklaryny ösdürmek boýunça AWE maksatnamasy tamamlandy

Aşgabatda Türkmenistanda ilkinji gezek amala aşyrylan “Zenan telekeçiler akademiýasy” (AWE) maksatnamasynyň jemi jemlendi. Mart aýynda işe girizilen we Ykdysatçylar birleşmesi bilen hyzmatdyşlykda ABŞ-nyň Türkmenistandaky...