BMW 4 modeline täze hereketlendirijileri goşmak bilen, dizel hataryny giňeldýär

  • 07.06.2024 11:33
  • 4673
BMW 4 modeline täze hereketlendirijileri goşmak bilen, dizel hataryny giňeldýär

2024-nji ýylyň ýazynyň ahyrynda BMW Ýewropa üçin öndürýän ulaglarynyň setirini täzelemek bilen, dört modeline täze dizel we gibrid görnüşlerini goşdy diýip, IXBT ýazýar.

5-Series sedany kuwwaty 303 at güýjüne barabar bolan 3,0 litrlik dizel hereketlendirijisi bilen enjamlaşdyrylan iň ýokary derejeli 540d xDrive modifikasiýasyny aldy.
2-Series Active Tourer ykjam mikroawtobusy we X1 / X2 krossowerleri 2,0 litrlik 163 at güýji dizel hereketlendirijili sDrive20d-iň öň tigri hereketli wersiýalaryna eýe boldy.
Dizel görnüşlerinden başga-da, BMW 299 at güýji bolan, zarýad berilýän 530e xDrive gibridlerini hem hödürledi.
Dizel we gibrid diapazonynyň giňelmegi “Ýewro-7” daşky gurşaw ülňüleriniň talaplarynyň gowşadylmagy netijesinde mümkin boldy. Bu BMW-ä doly elektrikleşmä geçmekde howlukmazlyga mümkinçilik berdi we alyjylara doly elektrikli görnüşleri peýda bolýança, dizelli görnüşi hem öz içine almak bilen, hereketlendirijileriň köp sanly görnüşlerini hödürledi.
Şeýlelikde, Bawariýanyň markasy müşderileriň, mümkin boldugyça, iň uly toparlaryny özüne çekmäge  umyt baglaýar.


şu gün 13:33
1618

Täze nesil BMW M5 görkezildi. Model 26-njy iýunda çykar

BMW 26-njy iýunda täze nesil BMW M5-iň dünýä boýunça ilkinji görkezilişini geçirer. BMW M-iň dizaýn boýunça müdiri Maýkl Skalli bu maglumatlary tassyklady diýip, Autohome habar berýär. Kompaniýa umumy kuwwaty 718...

14.06.2024 11:17
9041

BMW täzelenen M2 2025 ulagyny çykardy

BMW 2025-nji model ýylynyň täzelenen M2 2025 ulagyny çykardy. Täze BMW M2 2025 güýçlendiirlen alty silindre hem-de 3,0 litrlik hereketlendirijä eýe boldy. Iň ýokary kuwwaty 20 at güýjüne çenli ýokarlanyp, bu görkeziji...

02.06.2024 01:16
10655

BMW 3 seriýasyny täzeledi: kuwwat artdy, täze operasion ulgam we bahalary 45,5 müň dollardan başlaýar

Bawariýanyň awtoulag öndürijisi birnäçe tehniki üýtgeşmeleri, täze dizaýny we täze operasion ulgamyny alan täzelenen 3 seriýasyny hödürledi. Hatara sedanlar we uniwersallar, şeýle hem M Performance-iň has güýçli...

30.05.2024 22:12
10652

BMW V8 hereketlendirijisi bolan özboluşly Skytop hödürledi

Rimiň golaýyndaky Tiwolide geçirilen Villa d'Este 2024 atly nusgawy awtoulag sergisinde iki orunlyk BMW Skytop-yň tanyşdyrylyş dabarasy boldy diýip, IXBT habar berýär. Retro-kabriolet brendiň Z8 we 503 ýaly nusgawy...