7-9-njy iýunda Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlary

 • 06.06.2024 00:53
 • 3071
7-9-njy iýunda Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlary

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatry:

 • 08.06.2024 «Hindi rowaýaty» 19:00;
 • 09.06.2024 «Gelinler» 19:00.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry:

 • 08.06.2024 «Aýdym-sazly gülki agşamy» 19:00;
 • 09.06.2024 «Resul Gylyjowyň ýolbaşçylygynda simfoniki konsert» 19:00.

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry:

 • 07.06.2024 «Şadyýan sazandalar» 19:00;
 • 08.06.2024 «Maşgalam – baş galam» 19:00;
 • 09.06.2024 «Maşgalam – baş galam» 19:00.

Arkadag şäheriniň Aman Gulmämmedow adyndaky döwlet drama teatry:

 • 08.06.2024 «Gumly gelin» 19:00;
 • 09.06.2024 «Geliň gülşeliň» 19:00.

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatry:

 • 08.06.2024 «Ýaşlyk joşguny» 19:00;
 • 09.06.2024 «Janly heýkeller» 19:00.

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry:

 • 07.06.2024 «Исполнитель желаний» 19:00;
 • 08.06.2024 «Суперзаяц» 12:00;
 • 08.06.2024 «Индийская любовь» премьера 19:00;
 • 09.06.2024 «Дюймовочка» 11:00;
 • 09.06.2024 «Дюймовочка» 13:00;
 • 09.06.2024 «Пять вечеров» 19:00.

Türkmen döwlet gurjak teatry:

 • 07.06.2024 «Böwenjik» 17:00;
 • 07.06.2024 «Çagaly öý bazar» 19:00;
 • 08.06.2024 «Bir towşanjyk bar ekeni» 17:00;
 • 08.06.2024 «Söýgi bizi halas eder» 19:00;
 • 09.06.2024 «Janly gurjaklar» 12:00;
 • 09.06.2024 «Janly gurjaklar» 17:00;
 • 09.06.2024 «Juwan kalbym joşanda» 19:00.

şu gün 14:30
849

Türki dünýäsiniň ýaş suratkeşleriniň bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

Türki dünýäsiniň ýaş suratkeşleriniň «Änew – türki dünýäsiniň medeni paýtagty 2024»-iň çäklerinde TÜRKSOÝ-nyň guran «Türki halklaryň we Türkmenistanyň medeni mirasy» temasy boýunça geçirilen bäsleşigiň netijeleri...

düýn 17:29
4483

Talyplaryň arasynda «Talyp joşguny – 2024» döredijilik festiwaly geçirildi

«Aşgabat» aýdym-saz merkezinde Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň döredijilikli höwesjeň talyplarynyň arasynda «Talyp joşguny – 2024» döredijilik festiwalynyň jemleýji tapgyry geçirildi. Jemgyýetçilik guramalaryň...

18.06.2024 09:41
20318

Gurbanguly we Ogulgerek Berdimuhamedowlaryň agtyklaryna Hytaýdan sowgatlar geldi

Mälim bolşy ýaly, 17-nji maýda Aşgabatda “Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi” atly maslahat geçirildi. Oňa türkmen halkynyň Milli Lideriniň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa hem-de Hytaýyň Halk syýasy konsultatiw...

17.06.2024 22:19
5135

Aşgabadyň kinoteatrlarynda şu hepde görkeziljek filmler we multfilmler

“Aşgabat” kinoteatry we “Türkmenistan” kinokonsert merkezi şu hepde görkeziljek filmleriň we multfilmleriň sanawyny hödürlediler. “Aşgabat” kinoteatry  Sişenbe güni, 18-nji iýun: 15:00 – “Kapitan Marwel 2” (2023)...