Türkmenbaşy şäherinde durky täzelenen çagalar seýilgähi açyldy

  • 03.06.2024 14:24
  • 18284
Türkmenbaşy şäherinde durky täzelenen çagalar seýilgähi açyldy

1-nji iýunda - Çagalary goramagyň halkara gününde Hazar deňziniň kenarynda Türkmenbaşy şäherinde durky täzelenen çagalar üçin seýilgähiň açylyşy boldy. Iki ýyllyk abatlaýyş işlerinden soň, seýilgäh ýene-de myhmanlary kabul edip başlady.

2,7 gektar meýdanda ýerleşen çagalar dynç alyş seýilgähinde 30-dan gowrak oýun attraksionlary bar. Ýapyk binada çagalar üçin altmyş töweregi oýun awtomatlary hereket edýär.
Attraksionlarda bir biletiň bahasy 1 manat.


şu gün 09:41
6528

Gurbanguly we Ogulgerek Berdimuhamedowlaryň agtyklaryna Hytaýdan sowgatlar geldi

Mälim bolşy ýaly, 17-nji maýda Aşgabatda “Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi” atly maslahat geçirildi. Oňa türkmen halkynyň Milli Lideriniň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa hem-de Hytaýyň Halk syýasy konsultatiw...

düýn 22:19
3599

Aşgabadyň kinoteatrlarynda şu hepde görkeziljek filmler we multfilmler

“Aşgabat” kinoteatry we “Türkmenistan” kinokonsert merkezi şu hepde görkeziljek filmleriň we multfilmleriň sanawyny hödürlediler. “Aşgabat” kinoteatry  Sişenbe güni, 18-nji iýun: 15:00 – “Kapitan Marwel 2” (2023)...

düýn 18:26
5022

Medeniýet Şahberdiýewanyň we Maýa Kulyýewanyň hormatyna ýörite baýraklar döredildi

Nury Halmämmedow adyndaky “Dutaryň sesi” atly Moskwa halkara sungat festiwaly geçmişiň meşhur türkmen aýdymçylarynyň hormatyna birnäçe ýörite baýraklary döretdi. Bu barada festiwalyň art-direktory, pianinoçy Mamed...

15.06.2024 18:12
8872

Türkmen animasiýalary ilkinji gezek Annecy halkara festiwalyna gatnaşýar

Türkmenistan ilkinji gezek Fransiýada her ýyl geçirilýän animasion filmleriň Annecy halkara festiwalyna gatnaşýar. 1998-nji ýyldan bäri geçirilýän bu festiwala Türkmenistan Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa...