Tim Szýu amerikaly Wýorjil Ortise garşy titul söweşini geçirmekden ýüz öwürdi

  • 02.06.2024 23:39
  • 8353
Tim Szýu amerikaly Wýorjil Ortise garşy titul söweşini geçirmekden ýüz öwürdi

Awstraliýaly boksçy Tim Szýu amerikaly Wýorjil Ortis bilen titul söweşini geçirmekden ýüz öwürdi. Bu barada Boxing Scene habar berýär.

Bütindünýä boks assosiasiýasynyň (WBA) dünýä çempiony ady ugrundaky söweş 3-nji awgustda Los-Anjeles amerikan şäherinde geçmelidi. 
29 ýaşly Szýu mart aýynyň ahyrynda amerikaly Sebastýan Fundora garşy söweşde alan şikesiniň uzaga çeken bejergisi sebäpli lukmanlaryň görkezmesi boýunça söweşmekden ýüz öwürmeli boldy. 
Ýatlap geçsek, mart aýyndaky söweşde awstraliýaly boksçy ýeňlip, Bütindünýä boks guramasynyň (WBO) wersiýasy boýunça birinji orta agramda çempion guşagyndan mahrum boldy.
Tim Szýu professional ringde 24 ýeňiş gazandy (17-si nokaut arkaly), Fundora bilen söweşde bolsa ilkinji ýeňlişine sezewar boldy. Tim Szýu öňki absolýut dünýä çempiony Konstantin Szýunyň ogludyr.


10.06.2024 20:54
9461

Menni Pakýao 2021-nji ýyldan bäri ilkinji gezek ringe çykar

Sekiz agram derejesinde boks boýunça öňki dünýä çempiony 45 ýaşly Menni Pakýao Rizin guramasynyň çempiony Tihiro Sudzukä garşy görkezme tutluşygyny geçirer, şondan soň WBC guşagy üçin titul söweşini geçirmegi göz...

09.06.2024 15:08
24346

Maýk Taýson bilen Jeýk Poluň arasyndaky söweşiň täze senesi belli boldy

Boks boýunça öňki absolýut dünýä çempiony Maýk Taýson bilen bloger Jeýk Poluň arasyndaky söweş 15-nji noýabra süýşürildi. Bu barada Most Valuable Promotions-yň X sosial ulgamyndaky sahypasynda habar berilýär. Boks...

03.06.2024 15:47
18534

Aşgazan ýarasy Maýk Taýsony Jeýk Pol bilen boljak söweşi yza süýşürmäge mejbur etdi

Meşhur boksçy Maýk Taýson bilen bloger Jeýk Polyň arasynda 20-nji iýulda Tehasda geçmeli söweş yza süýşürildi. Muňa 57 ýaşly Taýsonyň aşgazan ýarasynyň bardygy, şoňa görä lukmanlaryň maslahaty bilen türgenleşiklerini...

29.05.2024 13:56
9236

Boksçy Saparmyrat Ödäýew Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak üçin göreşini dowam edýär

Balkanabatdan 23 ýaşly türkmen boksçysy Saparmyrat Ödäýew Bangkokda geçirilýän ikinji Bütindünýä Olimpiýa oýunlaryna saýlama ýaryşynda Gonkongdan gelen Li Kon Çinden üstün çykdy. 63,5 kg çenli agram derejesindäki...