BMW 3 seriýasyny täzeledi: kuwwat artdy, täze operasion ulgam we bahalary 45,5 müň dollardan başlaýar

  • 02.06.2024 01:16
  • 10655
BMW 3 seriýasyny täzeledi: kuwwat artdy, täze operasion ulgam we bahalary 45,5 müň dollardan başlaýar

Bawariýanyň awtoulag öndürijisi birnäçe tehniki üýtgeşmeleri, täze dizaýny we täze operasion ulgamyny alan täzelenen 3 seriýasyny hödürledi. Hatara sedanlar we uniwersallar, şeýle hem M Performance-iň has güýçli wersiýalary we iň ýokary derejeli M3 modelleri girýär diýip, auto.ru habar berýär.

Hereketlendirijileriň setirinde kuwwaty 150-286 at güýji aralygyndaky benzin, dizel we gibrid güýç gurluşlary hödürlendi. Gaýtadan zarýad berilýän gibrid BMW 330e batareýasynyň kuwwatyny 19,5 kWt-a çenli ýokarlandyrdy, bu arassa elektrikde ýöreýiş ätiýaçlygyny 81-den 101 kilometre çenli ýokarlandyrmaga mümkinçilik berdi. Gibrid ulgamyň kuwwaty 292 at güýji.
M Performance wersiýalary 48 woltly superstrukturaly 6 silindrli hereketlendirijiler bilen enjamlaşdyrylandyr we 374 at güýjüni we 340 at güýjüni ösdürýär. Iň ýokary M3 Competition modeli kuwwaty 530 at güýjüne çenli ýokarlanan 3,0 litrlik alty silindrli hereketlendirijini aldy. Sedan sagatda 100 km tizlige 3,5 sekuntda, uniwersal - 3,6 sekuntda çykýar. Iň ýokary tizlik sagatda 250 km bilen çäklenýär.
Awtoulagyň dizaýnynda ownuk üýtgeşmeler boldy. Salonynda fiziki açarlar azaldy, täze bezeg opsiýalary we täze BMW 8.5 operasiýa ulgamy peýda boldy.
ABŞ-da esasy yzky tekeri hereketli BMW 330i sedany 45,5 müň dollardan satylýar. BMW M3-iň bahasy 76 müň dollardan, BMW M3 Competition-iňki bolsa 80,2 müň dollardan başlaýar.


şu gün 13:33
1618

Täze nesil BMW M5 görkezildi. Model 26-njy iýunda çykar

BMW 26-njy iýunda täze nesil BMW M5-iň dünýä boýunça ilkinji görkezilişini geçirer. BMW M-iň dizaýn boýunça müdiri Maýkl Skalli bu maglumatlary tassyklady diýip, Autohome habar berýär. Kompaniýa umumy kuwwaty 718...

14.06.2024 11:17
9050

BMW täzelenen M2 2025 ulagyny çykardy

BMW 2025-nji model ýylynyň täzelenen M2 2025 ulagyny çykardy. Täze BMW M2 2025 güýçlendiirlen alty silindre hem-de 3,0 litrlik hereketlendirijä eýe boldy. Iň ýokary kuwwaty 20 at güýjüne çenli ýokarlanyp, bu görkeziji...

07.06.2024 11:33
4673

BMW 4 modeline täze hereketlendirijileri goşmak bilen, dizel hataryny giňeldýär

2024-nji ýylyň ýazynyň ahyrynda BMW Ýewropa üçin öndürýän ulaglarynyň setirini täzelemek bilen, dört modeline täze dizel we gibrid görnüşlerini goşdy diýip, IXBT ýazýar. 5-Series sedany kuwwaty 303 at güýjüne barabar...

30.05.2024 22:12
10652

BMW V8 hereketlendirijisi bolan özboluşly Skytop hödürledi

Rimiň golaýyndaky Tiwolide geçirilen Villa d'Este 2024 atly nusgawy awtoulag sergisinde iki orunlyk BMW Skytop-yň tanyşdyrylyş dabarasy boldy diýip, IXBT habar berýär. Retro-kabriolet brendiň Z8 we 503 ýaly nusgawy...