Tomusky Olimpiýa oýunlary ilkinji gezek Ýakyn Gündogarda geçiriler

  • 30.05.2024 22:18
  • 5200
Tomusky Olimpiýa oýunlary ilkinji gezek Ýakyn Gündogarda geçiriler

2036-njy ýylyň tomusky Olimpiýa oýunlary Kataryň paýtagty Doha şäherinde geçiriler. Bu barada, ispan neşiri Relevo habar berýär.

Çeşmäniň habaryna görä, Halkara Olimpiýa komiteti (HOK) 2036-njy ýylda Olimpiýa oýunlarynyň geçiriljek ýeri barada eýýäm karar berdi we Katar bilen soňky jikme-jiklikler babatda ylalaşýar. Şeýle-de bolsa, karar resmi taýdan 2026-njy ýylda yglan edilip bilner.
Maglumat tassyklansa, Dohadaky Olimpiada Ýakyn Gündogaryň ilkinji Olimpiadasy bolar.
Kontinental öwrümiň düzgünine görä, 2036-njy ýyldaky Olimpiýa oýunlary Afrikada ýa-da Aziýada geçirilmelidi. Geljek sekiz ýylyň dowamynda, tomusky Olimpiýa oýunlary Ýewropada (Pariž 2024), Amerikada (Los-Anjeles 2028) we Okeaniýada (Brisben 2032) geçiriler. 2019-njy ýylyň tomsunda, HOK 2036-njy ýyldaky Olimpiýa oýunlaryny geçirmek üçin arzalary kabul etmäge başlady.
Oýunlary geçirmek üçin resmi teklipler Türkiye, Meksika, Hindistan we Indoneziýa tarapyndan berildi. Beýleki dalaşgärleriň sanyna Saud Arabystany, Ispaniýa, Çili we Germaniýa hem girdi
Iri halkara ýaryşlaryny üstünlikli geçirmekde tejribesiniň bolmagy, Dohanyň üstünlikli tarapydyr. Şeýlelikde, soňky 10 ýylda Katarda 2015-nji ýylda - gandbol, 2016-njy ýylda - welosport, 2018-nji ýylda - gimnastika, 2019-njy ýylda - ýeňil atletika, 2022-nji ýylda - futbol we 2024-nji ýylda ýüzmek boýunça dünýä çempionatlary geçirildi. Katar 2027-nji ýylda basketbol dünýä çempionatyny kabul eder, 2030-njy ýylda bolsa Aziýa oýunlarynyň geçiriljek ýerine öwrüler.z


16.06.2024 11:53
9773

124 ýyldan soň: 1900-nji ýyldaky Olimpiýa oýunlaryndaky weloýaryşynyň netijelerine täzeden garaldy

Halkara olimpiýa komiteti 1900-nji ýylda Parižde geçirilen tomusky Olimpiýa oýunlarynda 25 kilometrlik welosiped ýaryşynyň netijelerine täzeden garady diýip, “Çempionat” sport çeşmesi ýazýar. Şol ýaryşda ikinji...

16.06.2024 11:14
2290

Kibersport boýunça Olimpiýa oýunlary döredildi

Halkara Olimpiýa Komiteti (HOK) kibersport Olimpiýa oýunlarynyň dörediljekdigini mälim etdi. Bu barada HOK-yň prezidenti Tomas Bah habar berdi. “HOK-yň Ýerine ýetiriji komiteti şu gün Olimpiýa kibersport oýunlaryny...

15.06.2024 12:59
2298

Ispaniýaly tennisçiler Nadal we Alkaras Parižde geçiriljek Olimpiadada çykyş eder

Ispaniýaly tennisçiler Rafael Nadal we Karlos Alkaras Parižde geçiriljek 2024-nji ýylyň Olimpiýa oýunlaryna gatnaşarlar. Bu barada Ispaniýanyň Tennis federasiýasy habar berdi. Türgenleriň ikisi-de hem ýekelikde...

14.06.2024 22:54
5305

HOK 2030-njy we 2034-nji ýyllaryň gyşky Olimpiadalarynyň geçiriljek ýerlerini saýlady

Halkara Olimpiýa Komitetiniň (HOK) Ýerine ýetiriji komiteti 2030-njy we 2034-nji ýyllaryň gyşky Olimpiýa we Paralimpiýa oýunlarynyň geçiriljek ýerlerini saýlamak boýunça komissiýanyň tekliplerini makullady diýip...