BMW V8 hereketlendirijisi bolan özboluşly Skytop hödürledi

  • 30.05.2024 22:12
  • 10734
BMW V8 hereketlendirijisi bolan özboluşly Skytop hödürledi

Rimiň golaýyndaky Tiwolide geçirilen Villa d'Este 2024 atly nusgawy awtoulag sergisinde iki orunlyk BMW Skytop-yň tanyşdyrylyş dabarasy boldy diýip, IXBT habar berýär.

Retro-kabriolet brendiň Z8 we 503 ýaly nusgawy modellerinden ylham alýar.
Konsept-kar özünde häzirki zaman tehnologiýaly nusgawy dizaýny utgaşdyrýar. Awtoulagda elde aýryp bolýan gaty üçek we aşak düşürilýän yzky aýna bar.
Ýörite şu model üçin Dingolfing zawodynda topar tarapyndan döredilen Skytop goňur-gyzyl üçegi tutuksy-kümüş kuzow we “hrom kölegesi effekti” bilen sazlaşdyrýar.
Awtoulagyň kapotynyň aşagynda 616 at güýji kuwwaty we 750 Nm tork ösdürýän, goşa turbo güýçlendirijili 4,4 litrlik V8 hereketlendirijisi bar. Motoryň sekiz tizlikli awtomatiki geçiriş we M xDrive ähli tigri hereketli ulgam bilen jübütlenmegine garaşylýar.
BMW Skytop-y 2026-njy ýyla çenli 20-25 sany çäkli neşirde çykarmagy meýilleşdirýär. BMW-niň Group dizaýn bölüminiň başlygy Adrian wan Hoýdonk önümçilige goýbermek baradaky kararyň potensial alyjylaryň reaksiýasyna esaslanyp kabul ediljekdigini aýtdy.
Kabrioletiň bahasy şuňa meňzeş “içi” bolan M8 Competition-iň bahasyndan ep-esli ýokary bolar.


şu gün 14:12
4180

BMW täze X3 2025-i hödürledi

BMW 2025 model ýyly üçin täzelenen X3 krossowerini hödürledi. Täze nesil dizaýnda-da, tehniki bölümde-de möhüm üýtgeşmeleri aldy diýip, Auto.ru habar berýär. Esasy üns M40-yň ornuna gelýän täze M50 modeline gönükdirilendir...

düýn 13:33
6115

Täze nesil BMW M5 görkezildi. Model 26-njy iýunda çykar

BMW 26-njy iýunda täze nesil BMW M5-iň dünýä boýunça ilkinji görkezilişini geçirer. BMW M-iň dizaýn boýunça müdiri Maýkl Skalli bu maglumatlary tassyklady diýip, Autohome habar berýär. Kompaniýa umumy kuwwaty 718...

14.06.2024 11:17
9147

BMW täzelenen M2 2025 ulagyny çykardy

BMW 2025-nji model ýylynyň täzelenen M2 2025 ulagyny çykardy. Täze BMW M2 2025 güýçlendiirlen alty silindre hem-de 3,0 litrlik hereketlendirijä eýe boldy. Iň ýokary kuwwaty 20 at güýjüne çenli ýokarlanyp, bu görkeziji...

07.06.2024 11:33
4697

BMW 4 modeline täze hereketlendirijileri goşmak bilen, dizel hataryny giňeldýär

2024-nji ýylyň ýazynyň ahyrynda BMW Ýewropa üçin öndürýän ulaglarynyň setirini täzelemek bilen, dört modeline täze dizel we gibrid görnüşlerini goşdy diýip, IXBT ýazýar. 5-Series sedany kuwwaty 303 at güýjüne barabar...