Türkmen taekwondoçylary Estoniýada «Balt Cup-2024» ýaryşynda 37 medal gazandylar

  • 30.05.2024 20:25
  • 13779
Türkmen taekwondoçylary Estoniýada «Balt Cup-2024» ýaryşynda 37 medal gazandylar

Türkmenistanly türgenler Estoniýanyň paýtagtynda geçirilen ITF taekwondonyň olimpiýa däl görnüşi boýunça «Balt Cup-2024» halkara ýaryşynda 20 altyn, 7 kümüş we 10 bürünç medal gazandylar. Bu barada "Türkmenistan: Altyn asyr" neşiri habar berýär.

Ýaryşa 8 ýurtdan 500 töweregi taekwondoçylar gatnaşyp, dürli derejelerinde baýraklar ugrunda bäsleşdiler.
Türkmenistanyň toparyndan ýaryşa 25 türgen gatnaşdy, olar bäsleşikleriň ähli görnüşleri boýunça jemi 37 medal – şol bir ýaryşda geçen ýyl bilen deňeşdirilende 8 medal köp gazandylar.
Bu üstünlik türkmenistanly ITF taekwondo ussatlarynyň şu ýyl halkara ýaryşlarynda gazanan ilkinji üstünligi däl. Iki aý mundan öň Kuala-Lumpurda (Malaýziýa) geçirilen halkara ýaryşda olar 34 – 19 altyn, 9 kümüş we 6 bürünç medal eýelediler.


14.06.2024 16:48
9586

Türkmen futbolçylary U20 we U17 Aziýanyň Kubogy – 2025-iň saýlama ýaryşyndaky garşydaşlaryny bildiler

Kuala-Lumpurda (Malaýziýa) Aziýanyň Futbol Konfederasiýasynyň öýünde ýetginjekler we ýaşlar ýygyndylarynyň arasynda futbol boýunça Aziýanyň Kubogy – 2025-iň saýlama ýaryşynyň bije çekişligi boldy.     Türkmenistanyň...

13.06.2024 14:02
15670

Gurban Berdiýew "Turan" klubuna tälimçilik eder

Gurban Berdiýew "Turan" (Towuz şäheri) azerbaýjan klubunyň baş tälimçisi bolar. Bu barada klubuň wise-prezidenti Ali Balakişiýew aýtdy diýip, Ria NOWOSTI habar berýär. «Gurban Berdiýew "Turanyň" baş tälimçisi bolar...

13.06.2024 06:48
14269

Türkmenistanyň milli ýygyndysy dünýä çempionaty 2026-nyň saýlama tapgyryny tamamlady: netijeler

11-njy iýunda Dünýä çempionaty – 2026-nyň saýlama tapgyrynyň “E” toparçasynda çykyş edýän Türkmenistanyň hem-de Gonkongyň milli ýygyndylary jemleýji, altynjy tapgyryň çäginde duşuşdylar. Paýtagtymyzdaky “Aşgabat”...

10.06.2024 15:11
21749

Türkmen pälwany Russiýadaky Fight Nights ýaryşynda ilkinji gezek çykyş eder

14-nji iýunda türkmen pälwany Şazada Ataýew garyşyk başa-baş söweş sungaty boýunça ilkinji gezek abraýly ýaryşda çykyş eder. Onuň garşydaşy Elektrostal şäherinden tejribeli söweşiji Andreý Baranowskiý bolar. Fight...