Xiaomi aladaçyl ene-atalar üçin goşa kameraly we yzarlaýjyly "akylly" sagat çykardy

  • 30.05.2024 19:26
  • 5758
Xiaomi aladaçyl ene-atalar üçin goşa kameraly we yzarlaýjyly "akylly" sagat çykardy

"Xiaomi” kompaniýasy çagalara niýetlenen Mitu Children's Watch S1 atly täze "akylly" sagat hödürledi. Enjamda goşa kamera (öňdäki 5 MP we esasy 8 MP) bar, bu bolsa çagany we onuň daş-töweregini görmek mümkinçilikli wideo jaň etmäge mümkinçilik berýär diýip, IXBT ýazýar.

Mitu S1-iň 448 x 368 piksel durulykda 1,78 dýuým LCD ekrany, 1 GB RAM-y we 8 GB içerki fleş ýady bar. Sagat emeli hemranyň ýerleşişiniň bäş ulgamyny goldaýar: GPS, Beidou, GLONASS, GALILEO we QZSS, bu ene-atalara çaganyň ýerleşýän ýerini yzarlamaga mümkinçilik berýär. Hossarlary soňky 90 günde çaganyň nirelerde bolandygyny görüp bilerler.
Enjam şeýle hem SOS gyssagly kömek we zolaga giriş/çykyş habarnamalary ýaly, howpsuzlyk aýratynlyklaryny öz içine alýar. Ýagny ene-atalar çagasy öý, mekdep ýaly kesgitli ýerlerden çyksa ýa-da howply ýerlere girse, duýduryş alarlar.
Sagat traýektoriýa gyşarmasy ýaly ýagdaýlary hem kesgitläp biler.
Mitu S1-iň suw geçirmeýän korpusy bar we 100-den gowrak sport režimini hödürleýär. Şeýle hem sagat beýniniň ýadawlygynyň derejesini, gözüň ýadawlygyny, stresi, duýgulary, ýürek urmasyny we ganda kislorodyň derejesini yzarlamak bilen, saglyga gözegçilik etmegiň aýratynlyklary bilen enjamlaşdyrylan.
6 minut berlen zarýad enjama tutuş günüň dowamynda işlemäge mümkinçilik berýär.
Xiaomi Mitu Children's Watch S1 31-nji maýda Hytaýda 165 dollardan satylyp başlar.


31.05.2024 13:57
8075

Agyryny we ýadawlygy aýyrýar: Xiaomi arkaňy massaž edýän "Akylly" massažor çykardy

Xiaomi kompaniýasy arkaň ýokarky we aşaky bölegindäki agyrylaryny we ýadawlygy aýyrmak üçin döredilen täze Mijia Smart Waist Massager massaž enjamyny hödürledi diýip, Gizmochina ýazýar. Massažor iki taraplaýyn...

21.04.2024 10:03
11821

2024-nji ýylyň iň gowy kameraly smartfonlary: Bilermenler iň gowy 12 modeli saýladylar

Meşhur Tech Spurt You-Tube kanalynyň bilermenleri iň ýokary hilli suratlary düşürýän 12 smartfony saýladylar. Bellenilişi ýaly, iň gowy kameraly smartfon saýlananda diňe bir megapiksel sanyna däl, eýsem optiki...

11.04.2024 18:01
5536

Redmi Pad Pro planşeti we onuň Garri Potteriň muşdaklary üçin ýörite görnüşi hödürlendi

10-njy aprelde Redmi kompaniýasy “Kiçijik Tornado” diýlip atlandyrylan Turbo 3 smartfonyndan başga-da, täze arzan Redmi Pad Pro planşetini hödürledi. Ol 2,5K durulykly we 120 Gs täzelenme ýygylykly 12,1 dýuýmlyk...

11.04.2024 17:56
10953

“Kiçijik tüweleý” adyny alan täze Redmi Turbo 3 smartfony hödürlendi

Redmi Turbo 3 smartfonynyň resmi tanyşdyrylyşy geçirildi. Smartfon Hytaýda Redmi brendiniň täze ýolbaşçysy Wan Teng tarapyndan hödürlendi. Xiaomi-niň ýolbaşçysy Leý Szýun smartfon satuwy boýunça meýilnama ýerine...