BMW täze işgär aldy: SpOTTO robot-iti hereketlendirijileriň ýygnalyşyna gözegçilik edýär

  • 28.05.2024 13:38
  • 6669
BMW täze işgär aldy: SpOTTO robot-iti hereketlendirijileriň ýygnalyşyna gözegçilik edýär

BMW awtoulag konserni Boston Dynamics kompaniýasy tarapyndan döredilen SpOTTO robot itini özüniň Beýik Britaniýadaky Hems-Hall zawodynda ornaşdyrdy.

IXBT-iň habar bermegine görä, robot iki sany Ottonyň adyny göterýär - BMW-ni esaslandyryjylaryň biri Gustaw Otto we onuň ogly, dört basgançakly içinden ýandyrylýan hereketlendirijini oýlap tapyjy Nikolaus.
Robot ýylda 400 000 BMW-niň turbo hereketlendirijileriniň we Mini TwinPower-iň önümçiligine gözegçilik eder. SpOTTO enjamlaryň gyzmagyny we gysylan howa syzyşlaryny anyklamaga mümkinçilik berýän wizual, termiki we akustiki datçikler bilen enjamlaşdyrylandyr. Bu meseleler derrew düzedilmese, zawodyň durmagyna ýa-da netijeliliginiň peselmegine sebäp bolup biler.
Şeýle hem robot it dürli maglumatlary ýygnamaga we basgançaklara çykmaga ukyplydyr.


şu gün 13:33
3698

Täze nesil BMW M5 görkezildi. Model 26-njy iýunda çykar

BMW 26-njy iýunda täze nesil BMW M5-iň dünýä boýunça ilkinji görkezilişini geçirer. BMW M-iň dizaýn boýunça müdiri Maýkl Skalli bu maglumatlary tassyklady diýip, Autohome habar berýär. Kompaniýa umumy kuwwaty 718...

14.06.2024 11:17
9084

BMW täzelenen M2 2025 ulagyny çykardy

BMW 2025-nji model ýylynyň täzelenen M2 2025 ulagyny çykardy. Täze BMW M2 2025 güýçlendiirlen alty silindre hem-de 3,0 litrlik hereketlendirijä eýe boldy. Iň ýokary kuwwaty 20 at güýjüne çenli ýokarlanyp, bu görkeziji...

07.06.2024 11:33
4678

BMW 4 modeline täze hereketlendirijileri goşmak bilen, dizel hataryny giňeldýär

2024-nji ýylyň ýazynyň ahyrynda BMW Ýewropa üçin öndürýän ulaglarynyň setirini täzelemek bilen, dört modeline täze dizel we gibrid görnüşlerini goşdy diýip, IXBT ýazýar. 5-Series sedany kuwwaty 303 at güýjüne barabar...

02.06.2024 01:16
10665

BMW 3 seriýasyny täzeledi: kuwwat artdy, täze operasion ulgam we bahalary 45,5 müň dollardan başlaýar

Bawariýanyň awtoulag öndürijisi birnäçe tehniki üýtgeşmeleri, täze dizaýny we täze operasion ulgamyny alan täzelenen 3 seriýasyny hödürledi. Hatara sedanlar we uniwersallar, şeýle hem M Performance-iň has güýçli...