Gitanas Nauseda Litwanyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlandy

  • 28.05.2024 07:40
  • 1794
Gitanas Nauseda Litwanyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlandy

Litwanyň häzirki Prezidenti Gitanas Nauseda ikinji möhlete gaýtadan saýlandy. Baş saýlaw komissiýasynyň maglumatlaryna görä, ol Prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyrynda ýurduň 1895 saýlaw uçastogynda býulletenler sanalandan soň, saýlawçylaryň sesiniň 74,43%-ini aldy diýip, Delfi habar berýär.

Nausedanyň esasy bäsdeşi – premýer-ministr Ingrid Şimonitäni saýlawçylaryň 24,06%-i goldady. Saýlawa gatnaşyk 49,61% boldy.
Nauseda žurnalistleriň öňünde çykyş etmek bilen, Litwanyň halkyna bildirilen ynam üçin minnetdarlygyny aýdyp, Prezident wezipesindäki täze möhletinde ilkinji maksadyň maddy hal-ýagdaýly döwleti gurmagyň boljakdygyny belledi. Şeýle-de, Nauseda işiň iki ugrunyň – daşary syýasatyň we howpsuzlygyň hem möhümdigini nygtap geçdi.
Gitanas Nauseda Litwanyň Prezidenti wezipesini 2019-njy ýylyň iýul aýyndan bäri eýeleýär.


17.06.2024 17:49
13277

Eýranyň raýatlary üçin Aşgabatda we Maryda saýlaw uçastoklary hereket eder

Türkmenistanda ýaşaýan Eýranyň raýatlary 28-nji iýunda geçiriljek nobatdan daşary prezident saýlawlarynda ses berip bilerler. Bu barada Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky diplomatik wekilhanasynda aýdylýar...

17.06.2024 11:46
5862

Serdar Berdimuhamedow Günorta Afrika Respublikasynyň Prezidentini gaýtadan saýlanmagy bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow jenap Siril Ramafosa Günorta Afrika Respublikasynyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanylmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Döwlet Baştutany mümkinçilikden...

15.06.2024 15:40
2703

Siril Ramafosa GAR-yň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlandy

Siril Ramafosa GAR-yň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlandy. Ol Milli assambleýanyň täze düzüminiň birinji mejlisinde deputatlardan 283 ses aldy, bu hem onuň ýeňiş gazanmagyny üpjün etdi diýip, TASS habar berýär...

12.06.2024 11:25
6719

Serdar Berdimuhamedow Narendra Modini Premýer-ministr wezipesine gaýtadan saýlanmagy bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow jenap Narendra Modä Hindistanda geçirilen ählumumy parlament saýlawlarynda ýolbaşçylyk edýän Hindistanyň Halk partiýasynyň ýeňiş gazanmagy we onuň Hindistan Respublikasynyň Premýer...