Counter-Strike 2 uly täzelenme aldy

  • 27.05.2024 16:07
  • 6494
Counter-Strike 2 uly täzelenme aldy

2024-nji ýylyň 24-nji maýynda Valve kompaniýasy Counter-Strike 2 üçin birnäçe üýtgeşmeleri, şeýle-de skinleri kärendesine almagyň täze mehanikasyny hödürleýän täzelenmäni çykardy. Bu barada “Çempionat” portaly ýazýar.

Täzelenen Vertigo: Vertigo kartasy, aýratynam, A nokadyna çykyş böleginde uly üýtgeşmelere sezewar boldy.
Ýarag üýtgeşmeleri: M4A4-üň bahasy 3000 dollara çenli pese düşürildi, ýandyryjy granatlar bolsa indi 500 dollara durýar. Şonuň bilen birlikde, bombanyň zyýansyzlandyrylmagy üçin baýrak 800 dollardan 600 dollara çenli azaldyldy.
Skinleriň kärendesi: oýunçylar indi Kilowatt Collection keýsinden skinleri kärendesine alyp bilerler. Keýs açar bilen açylanda toplumdaky ähli ýaraglar bir hepdelik elýeterli bolar.
Düzedişler we täzelenmeler: ýokardakylardan başga-da, patç birnäçe näsazlygy düzedip, oýundaky animasiýalary täzeleýär.

düýn 18:12
5595

Türkmen animasiýalary ilkinji gezek Annecy halkara festiwalyna gatnaşýar

Türkmenistan ilkinji gezek Fransiýada her ýyl geçirilýän animasion filmleriň Annecy halkara festiwalyna gatnaşýar. 1998-nji ýyldan bäri geçirilýän bu festiwala Türkmenistan Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa...

düýn 17:44
9513

1,5 milliondan gowrak zyýaratçy haj parzyny berjaý etmek üçin Mekgä geldi

Dünýäniň dürli künjeginden 1,5 milliondan gowrak musulman zyýaratçy haj parzyny berjaý etmek üçin Mekgä geldi. Bu barada Associated Press habar berýär. Şu ýyl zyýaratçylaryň umumy sanynyň 2 million adamdan geçmegine...

düýn 17:12
857

Aşgabatda TÜRKSOÝ-yň II teatr festiwaly geçiriler

Şu ýylyň oktýabrynda Aşgabat şäherinde Türki medeniýetiň halkara guramasyna (TÜRKSOÝ) agza ýurtlaryň II teatr festiwalyny geçirmek göz öňünde tutulýar. Festiwalyň guramaçylyk meseleleri barada wise-premýer M.Mämmedowa anna...

düýn 16:22
7374

Daşoguz welaýatynyň ýaşaýjylary Horezmşalar döwrüne degişli gadymy teňňeleri tapdylar

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Döwkesen geňeşliginde ýaşaýjylar 18 sany altyn, 3 sany kümüş teňňe, şeýle hem 61 sany altyn teňňäniň böleklerini we 8 sany dürli reňkli tapyndy tapdylar. Bu...