Sony geljege nazar aýlady: VR-gajetli enjamlar nähili görnüşde bolar

  • 26.05.2024 20:49
  • 5353
Sony geljege nazar aýlady: VR-gajetli enjamlar nähili görnüşde bolar

Sony 2030-njy ýyllarda güýmenjeler pudagyny göz öňüne getirşi baradaky pikirini paýlaşýan Creative Entertainment Vision wideosyny neşir etdi diýip, “Çempionat” portaly habar berýär.

Kompaniýanyň çaklamalaryna görä, garyşyk hakykat enjamlary ulanyjylara wirtual giňişlikde dostlary bilen duşuşmaga, gurlan ekranly dolandyryjylar arkaly oýun oýnamaga we hatda Sony Pictures filmleriniň, mysal üçin “Arwah awçylary” filminiň dünýäsine “çümmäge” mümkinçilik berer.
Sony-niň pikiriçe, garyşyk hakykat tehnologiýalarynyň ösüşi döredijilik üçin täze mümkinçilikleri açar.
Meta älemleriň we wirtual hakykat gulaklyklarynyň häzirki wagtda beýle bir meşhur däldigini bellemelidiris.


25.04.2024 14:35
12256

Sony egniňe geýilýän täze Reon Pocket 5 kondisionerini çykardy

Sony kompaniýasy özüniň göçme Reon Pocket kondisioneriniň bäşinji neslini hödürledi. Egniňe geýilýän enjam eýesine yssy howada salkynlamaga ýa-da sowuk howada gyzynmaga mümkinçilik berýär diýip, Mail.ru ýazýar...

21.04.2024 16:08
9977

Sony Bravia boýun kolonkasyny hödürledi. Ol U şekilidir

Sony boýna dakylýan, adaty bolmadyk Bravia Theatre U göçme kolonkasyny hödürledi. Gizmoçina-nyň ýazmagyna görä, enjam adyna kybap U şekiline eýedir. Täze önüm batareýanyň güýji bilen 12 sagada çenli işläp biler...

21.04.2024 10:03
11926

2024-nji ýylyň iň gowy kameraly smartfonlary: Bilermenler iň gowy 12 modeli saýladylar

Meşhur Tech Spurt You-Tube kanalynyň bilermenleri iň ýokary hilli suratlary düşürýän 12 smartfony saýladylar. Bellenilişi ýaly, iň gowy kameraly smartfon saýlananda diňe bir megapiksel sanyna däl, eýsem optiki...

31.03.2024 10:05
6517

Sony 247 megapiksel kamera datçigini çykardy

Ýaponiýanyň Sony korporasiýasy 247 megapiksel durulykda kamera üçin ilkinji datçigi hödürledi. Bu barada TechRadar neşiri habar berýär. IMX811 datçiginiň arka yşyklandyrylan CMOS sensory, 16 bit goldawy we 3:2...