Sony egniňe geýilýän täze Reon Pocket 5 kondisionerini çykardy

  • 25.04.2024 14:35
  • 12205
Sony egniňe geýilýän täze Reon Pocket 5 kondisionerini çykardy

Sony kompaniýasy özüniň göçme Reon Pocket kondisioneriniň bäşinji neslini hödürledi. Egniňe geýilýän enjam eýesine yssy howada salkynlamaga ýa-da sowuk howada gyzynmaga mümkinçilik berýär diýip, Mail.ru ýazýar.

Täze Reon Pocket 5 öňkülerinden has ykjam we ýeňil çykaryldy: agramy bary-ýogy 116 gr (deňeşdirmek üçin, iPhone 15-iň agramy 203 gr). Enjam temperaturany, çyglylygy we hereketi ölçeýän bäş datçik bilen enjamlaşdyrylandyr. Şeýle hem onda daşky gurşawyň temperaturasyny we çyglylygyny kesgitleýän Reon Pocket Tag funksiýasy bar.
Munuň netijesinde Reon Pocket 5 şertlere uýgunlaşyp, işini awtomatiki sazlap biler. Enjamyň 9 iş tertibi bar: sowatmak üçin 5 we ýyladyş üçin 4.
Iň ýokary sowadyş derejesinde Reon Pocket 5 takmynan 4 sagat, iň pesinde bolsa 17 sagada çenli işlär. Type-C birleşdirijisi arkaly enjamy doly zarýadlamak 2 sagat 50 minut wagt alýar.
Reon Pocket 5-i iOS we Android-de smartfonlar üçin programma ulanyp, dolandyryp bolýar. Enjam telefona Bluetooth 5.0 arkaly birikdirilýär.
Sony Reon Pocket 5-i eýýäm 170 dollar bahadan öňünden sargyt edip bolýar. Göçme kondisionerler 15-nji maýda müşderilere iberilip başlar.


26.05.2024 20:49
4821

Sony geljege nazar aýlady: VR-gajetli enjamlar nähili görnüşde bolar

Sony 2030-njy ýyllarda güýmenjeler pudagyny göz öňüne getirşi baradaky pikirini paýlaşýan Creative Entertainment Vision wideosyny neşir etdi diýip, “Çempionat” portaly habar berýär. Kompaniýanyň çaklamalaryna görä...

22.05.2024 11:02
9134

Neuralink kompaniýasy ikinji adama çip oturtmak üçin ygtyýarnama aldy

Ilon Maskyň Neuralink kompaniýasy öz çibini ikinji hassa implantasiýa etmek (oturtmak) üçin FDA ygtyýarnamasyny aldy. Bu barada ixbt.com habar berýär. Operasiýa iýun aýyna meýilleşdirilýär, şu ýylyň ahyryna çenli...

19.05.2024 12:27
7507

Eliňi degirmezden: Android programmalaryny ýüzüň hereketi bilen dolandyryp bolar

Google kompaniýasy Project Gameface-iň deslapky kodunyň döredijiler üçin elýeterlidigini habar berdi. 2023-nji ýylda hödürlenen bu tehnologiýa Android enjamynyň ekranynda kursory ýüzüň mimikasy we kelläniň hereketi...

18.05.2024 18:57
6487

Hytaýyň elýeter bahaly gumanoid roboty çüýşe açýar, hoz döwýär we tost çöregini taýynlaýar

Hytaýyň Unitree kompaniýasy öý we ofis üçin elýeterli hem-de uniwersal kömekçi bolup durýan täze G1 robot-gumanoidini hödürledi diýip, New Atlas neşiri ýazýar. Robotyň 43 dereje erkinligi bar (ýagny, bogunlary...