Sony Bravia boýun kolonkasyny hödürledi. Ol U şekilidir

  • 21.04.2024 16:08
  • 9970
Sony Bravia boýun kolonkasyny hödürledi. Ol U şekilidir

Sony boýna dakylýan, adaty bolmadyk Bravia Theatre U göçme kolonkasyny hödürledi. Gizmoçina-nyň ýazmagyna görä, enjam adyna kybap U şekiline eýedir.

Täze önüm batareýanyň güýji bilen 12 sagada çenli işläp biler we ony Bluetooth arkaly bir wagtyň özünde iki enjama birikdirip bolýar.
Kolonka Dolby Atmos goldawy we immersiw 360° giňişlik sesini üpjün edýän Sony 360 Spatial Sound Personalizer tehnologiýasy bilen üpjün edildi. Şol bir wagtyň özünde ol ýeňil (bary-ýogy 268 gr) we göterip gezmek üçin amatly.

“Uklap ýatan ýoldaşlaryňyzy ýa-da çagalaryňyzy biynjalyk etmezden, gaty sesli filmlere tomaşa ediň” diýip, öndüriji enjamyny suratlandyrýar.

Sony-niň resmi web sahypasynda Bravia U-nyň bahasy 300 dollar.
Şeýle hem, Sony meşhur Bravia Theatre Bar 9-y (13 dinamikli, 1399 dollar), Bravia Theatre Bar 8 modeli (11 dinamikli, bahasy yglan edilmedik) we Bravia Theatre Quad  öý kinoteatr ulgamy (16 dinamikli, 1799 dollardan başlaýar) ýaly audiotehnika degişli birnäçe täzeliklerini yglan etdi.


26.05.2024 20:49
5327

Sony geljege nazar aýlady: VR-gajetli enjamlar nähili görnüşde bolar

Sony 2030-njy ýyllarda güýmenjeler pudagyny göz öňüne getirşi baradaky pikirini paýlaşýan Creative Entertainment Vision wideosyny neşir etdi diýip, “Çempionat” portaly habar berýär. Kompaniýanyň çaklamalaryna görä...

25.04.2024 14:35
12241

Sony egniňe geýilýän täze Reon Pocket 5 kondisionerini çykardy

Sony kompaniýasy özüniň göçme Reon Pocket kondisioneriniň bäşinji neslini hödürledi. Egniňe geýilýän enjam eýesine yssy howada salkynlamaga ýa-da sowuk howada gyzynmaga mümkinçilik berýär diýip, Mail.ru ýazýar...

21.04.2024 10:03
11785

2024-nji ýylyň iň gowy kameraly smartfonlary: Bilermenler iň gowy 12 modeli saýladylar

Meşhur Tech Spurt You-Tube kanalynyň bilermenleri iň ýokary hilli suratlary düşürýän 12 smartfony saýladylar. Bellenilişi ýaly, iň gowy kameraly smartfon saýlananda diňe bir megapiksel sanyna däl, eýsem optiki...

31.03.2024 10:05
6513

Sony 247 megapiksel kamera datçigini çykardy

Ýaponiýanyň Sony korporasiýasy 247 megapiksel durulykda kamera üçin ilkinji datçigi hödürledi. Bu barada TechRadar neşiri habar berýär. IMX811 datçiginiň arka yşyklandyrylan CMOS sensory, 16 bit goldawy we 3:2...