Toyota Dakarda gazanan 10 ýeňşiniň hormatyna "Land Cruiser 300-iň" çäkli tapgyryny çykardy

  • 26.05.2024 20:40
  • 14899
Toyota Dakarda gazanan 10 ýeňşiniň hormatyna "Land Cruiser 300-iň" çäkli tapgyryny çykardy

“Dakar” rallisinde yzly-yzyna gazanan 10-njy ýeňşiniň hormatyna Toyota Birleşen Arap Emirliklerinde Land Cruiser 300 – 10th Victory Edition-iň täze çäkli görnüşini hödürledi diýip, Carscoops ýazýar.

Awtoulag ýörişe gatnaşýanlaryň neslindendigini nygtaýan aýratyn dizaýny aldy. Korpusy ak reňke boýalan, ýöne radiator gözenegi, 18 dýuýmlyk teker diskalary we başga-da birnäçe elementleri gara reňkde. Şeýle hem, korpusynda Land Cruiser-iň awtoulag sportunda gazanan ýeňişlerini ýatladýan nakleýkalary bar.
Dakarda ýeňiji bolan Land Cruiser GR Sport-dan tapawutlylykda, 10th Victory Edition neşiri 415 at güýjüni ösdürýän 3,5 litrlik turbo V6 hereketlendirijisi bilen enjamlaşdyrylandyr. Kuwwat 10 tizlikli awtomatiki geçiriş we ähli tigri hereketli edýän ulgam arkaly dört tigriň hemmesine geçirilýär.
Land Cruiser 10th Victory Edition-iň salony adaty modeliňki ýaly, üýtgewsiz galýar: 9 dýuým ekranly media ulgamy, üç zolakly howa gözegçiligi, deri rul we ş.m..
BAE-de Land Cruiser 10th Victory Edition-iň bahasy 319 900 dirhem (87 095 dollar). Bu Black Edition komplektasiýasynyň bahasy bilen deňeçer we şol bir bazarda 412 900 dirhem (112 415 dollar) bahasy bolan Land Cruiser GR Sport-dan arzan.
Toyota-nyň umumy hasapda däl-de, seriýalaýyn çykýan awtoulaglar kategoriýasynda yzly-yzyna 10 ýeňiş gazanandygyny bellemelidiris.


şu gün 01:40
2122

Toyota “düýbünden tapawutly” içinden ýandyrylýan hereketlendirijileri işläp taýýarlaýar

Kompaniýada aýtmaklaryna görä, Toyota awtoulag pudagynda köp zady üýtgetjek içinden ýandyrylýan hereketlendirijileri (ICE) hödürlemäge taýynlanýar diýip, Motor1 habar berýär. Gibrid ulaglar üçin işlenip düzülen...

14.06.2024 11:57
16683

2014-nji ýylyň Camry-si soňky 10 ýylda Toyota-nyň iň ygtybarly awtoulagy bolup çykdy

HotCars neşiriniň geçiren barlagyna görä, Toyota Camry 2014 (halk arasynda "palta Kemri" diýlip tanalýar) soňky on ýylda ýapon öndürijisiniň iň ygtybarly modeli boldy. Sanaw ygtybarlylyk görkezijilerini, seslenmeleriň...

13.06.2024 15:06
10375

Toyota täze wodorod hereketlendirijili Hilux pikapyny synagdan geçirýär

Toyota kompaniýasy wodorod güýç gurluşly Hilux kysymly pikapyň protipini synagdan geçirip başlady diýip, IXBT habar berýär. Täze model Mirai wodorod awtoulagyndan çarçuwada ýerleşýän üç sany ýangyç bakyny, kapotyň...

11.06.2024 23:23
11622

Toyota täze Crown Signia 2024 wnedorožnigini hödürledi

Täze premium-klasly gibrid Toyota Crown Signia 2024 wnedorožnigi tanyşdyryldy. Awtoulag 243 at güýjüni öndürýän 2,5 litrlik dört silindrli gibrid hereketlendiriji bilen enjamlaşdyrylandyrdiýip, Motor1 ýazýar.  ...