Şu gün Aşgabatda GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçiriler

  • 24.05.2024 11:46
  • 5476
Şu gün Aşgabatda GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçiriler

Şu gün, 24-nji maýda Aşgabatda GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçiriler.

Mejlisiň gün tertibiniň taslamasyna 12 sany mesele girizildi. Ilki Geňeşiň agzalary Arkalaşygyň çäklerinde ileri tutulýan ykdysady gatnaşyklar babatda dar düzümde pikir alşarlar diýip, GDA-nyň internet-portalynda habar berilýär.
Giňişleýin düzümdäki gepleşiklerde Energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk Konsepsiýasynyň we ony durmuşa geçirmek boýunça ilkinji nobatdaky çäreleriň Meýilnamasynyň taslamalaryny, şeýle hem GDA agza döwletleriň çäklerinden geçýän halkara ulag geçelgeleriniň infrastrukturasyny döwrebaplaşdyrmak we ösdürmek boýunça hereketleriň Meýilnamasyny maslahatlaşmak meýilleşdirilýär. 
Mundan başga-da, mejlisiň jemleri boýunça saglygy goraýyş, himiýa senagaty, zyýanly galyndylar bilen işlemek we intellektual eýeçilik ulgamynda hukuk bozulmalara garşy göreşmek ulgamynda hyzmatdaşlyga degişli birnäçe resminamalary kabul etmek meýilleşdirilýär.
Gün tertipdäki meseleleriň ýene-de bir - Aşgabat şäheriniň “Arkalaşygyň täze sport mümkinçilikleriniň şäheri” diýip yglan etmek baradaky Çözgüdiň kabul edilmegi.


düýn 07:19
4832

Raşid Meredow BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk boýunça müdirliginiň sebit wekili bilen duşuşdy

11-nji iýunda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk boýunça müdirliginiň (UNODC) sebit wekili Aşita Mittal bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda taraplar bu guramanyň taslamalarynyň...

düýn 07:15
1823

Türkmenistanyň DIM-inde Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň wekili bilen duşuşyk geçirildi

11-nji iýunda Türkmenistanyň DIM-inde daşary işler ministriniň orunbasary Mähri Bäşimowa Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň (HGHK) Merkezi Aziýadaky sebit wekilçiliginiň ýolbaşçysynyň orunbasary Žak Barberis bilen duşuşdy...

12.06.2024 12:21
6030

Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmen-koreý işewürlik maslahatyndaky ÇYKYŞY

Hormatly Koreýa Respublikasynyň Prezidenti jenap Ýun Sok Ýol! Gadyrly myhmanlar! Hormatly maslahata gatnaşyjylar! Şu gün biz Türkmen-koreý işewürlik maslahatyna gatnaşýarys. Mümkinçilikden peýdalanyp, Koreýa Respublikasynyň...

12.06.2024 12:16
8225

Gurbanguly Berdimuhamedow “Rönesans Holding” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny maslahatlaşdy

11-nji iýunda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow “Rönesans Holding” kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Ylyjak bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy...