Täze Toyota Land Cruiser 250 resmi taýdan Gazagystanda satylyp başlandy

  • 24.05.2024 07:35
  • 16396
Täze Toyota Land Cruiser 250 resmi taýdan Gazagystanda satylyp başlandy

Täze nesil Toyota Land Cruiser Prado diýlip hem tanalýan, Toyota Land Cruiser 250 awtoulaglary resmi taýdan Gazagystanda satuwa çykaryldy.

Ýaponiýada şeýle awtoulagyň iň ýokary bahasy 7,850 000 ýena (takmynan 50.2 müň dollar).
Täze Land Cruiser Prado 281 at güýjüni öndürýän 2,4 litrlik hereketlendiriji, 8 basgançakly awtomatiki herekete geçiriji guty bilen enjamlaşdyrylandyr.
Gazagystanda awtoulaglaryň esasy wersiýasy 163 at güýjüni öndürýän ýönekeý 2,7 litrlik benzinli hereketlendiriji bilen enjamlaşdyrylandyr. Ol 6 basgançakly doly geçirişli “awtomat” bilen utgaşdyrylandyr. Şeýle awtoulagyň bahasy 31,5 million teňňe (71,3 müň dollar). Toplumda 9 dýuým ekranly, şemalladylýan we gyzdyrylýan öňdäki oturgyçlar we elektropriwodly goýulýan ýeri bolan media ulgam bar.
204 at güýjüni öndürýän 2,8 litrlik turbodizelli şuňa meňzeş awtoulag has gymmatdyr. Ýokary derejede enjamlaşdyrylan we tegelek faralar bilen üpjün edilen Fisrt Edition-yň bahasy 45 million teňňedir (101 müň dollar).


düýn 16:36
9570

Sürlen iň ygtybarly krossowerleriň we wnedorožnikleriň sanawy düzüldi

Abraýly iSeeCars çeşmesi tarapyndan geçirilen barlag 5 we 10 ýyl sürlen iň ygtybarly krossowerleriň we ulaglaryň haýsylardygyny kesgitledi. Bäş ýyl sürlen awtoulaglaryň arasynda birinji orny Chevrolet Trax eýeledi...

16.06.2024 01:40
10300

Toyota “düýbünden tapawutly” içinden ýandyrylýan hereketlendirijileri işläp taýýarlaýar

Kompaniýada aýtmaklaryna görä, Toyota awtoulag pudagynda köp zady üýtgetjek içinden ýandyrylýan hereketlendirijileri (ICE) hödürlemäge taýynlanýar diýip, Motor1 habar berýär. Gibrid ulaglar üçin işlenip düzülen...

14.06.2024 11:57
20016

2014-nji ýylyň Camry-si soňky 10 ýylda Toyota-nyň iň ygtybarly awtoulagy bolup çykdy

HotCars neşiriniň geçiren barlagyna görä, Toyota Camry 2014 (halk arasynda "palta Kemri" diýlip tanalýar) soňky on ýylda ýapon öndürijisiniň iň ygtybarly modeli boldy. Sanaw ygtybarlylyk görkezijilerini, seslenmeleriň...

13.06.2024 15:06
11045

Toyota täze wodorod hereketlendirijili Hilux pikapyny synagdan geçirýär

Toyota kompaniýasy wodorod güýç gurluşly Hilux kysymly pikapyň protipini synagdan geçirip başlady diýip, IXBT habar berýär. Täze model Mirai wodorod awtoulagyndan çarçuwada ýerleşýän üç sany ýangyç bakyny, kapotyň...