Aşgabadyň kinoteatrlary we Sirki dynç günlerini gyzykly geçirmäge çagyrýar

 • 21.05.2024 15:57
 • 13458
Aşgabadyň kinoteatrlary we Sirki dynç günlerini gyzykly geçirmäge çagyrýar

Türkmenistanyň Döwlet sirki paýtagtyň ýaşaýjylary we myhmanlary üçin gyzykly sirk çykyşyny taýýarlaýar. Ol 26-njy maýda geçirilip, 18:00-da başlar.


Çykyş programmasy dünýä belli “Galkynyş” toparynyň ahalteke atlary bilen çylşyrymly akrobatiki çykyşlaryny, ak kepderilerň, howa gimnastikaçylarynyň, akrobatlaryň, türkmen alabaýlarynyň, “arwana” düýeleriniň, hindi maýmynlarynyň, pudelleriň, Burçella afrikan zebralarynyň we düýeguşlaryň, fokusçylaryň, oýunbazlaryň, “Ýedigen” tans toparynyň gatnaşyjylarynyň, darbazlaryň, žonglýorlaryň we beýlekileriň gatnaşmagyndaky çykyşlary öz içine alýar.
Petekleri Sirkiň kassasynda satyn alyp bilersiňiz. Kassanyň iş wagty: sişenbe gününden ýekşenbe güni aralygynda, 10:00 – 18:00.
Telefon belgileri: 36-10-95; 36-10-34.


Mundan başga-da, 21-nji maýdan 26-njy maý aralygynda kino we animasiýa söýüjileri islendik görnüşdäki filmlere tomaşa etmek üçin “Aşgabat” kinoteatryna we “Türkmenistan” kinokonsert merkezine baryp bilerler. Tomaşaçylara hem täze filmler, hem eýýäm köpleriň göwnünden turan kinolar garaşýar.

“Aşgabat” kinoteatry
Sişenbe güni (21.05)

 • - 15:00 – “2+1” (2016)
 • - 17:00 – “Gyrada” (На краю, 2022)
 • - 19:00 – “Galaktikanyň sakçylary. Bölüm 3” (Стражи Галактики. Часть 3, 2023)

Çarşenbe güni (22.05)

 • - 15:00 – “Gul. Bölüm 1” (Холоп. Часть 1, 2019)
 • - 17:00 – “Diň” (Вышка, 2022)
 • - 19:00 – “Transformerler: Haýwan-robotlaryň aýaga galmagy” (Трансформеры: Восхождение Звероботов, 2023);

Penşenbe güni (23.05)

 • - 15:00 – “Gul. Bölüm 2” (Холоп. Часть 2, 2023)
 • - 17:00 – “Hanym Möý” (Мадам Паутина, 2024)
 • - 19:00 – “Ogul” (Сын, 2022)

Anna güni (24.05)

 • - 15:00 – “Arzuwyň güýji” (Сила мечты, 2023)
 • - 17:00 – “Şeýtan” (Шайтан, 2024)
 • - 19:00 – “Super gelin” (Супер невестка, 2008)

Şenbe güni (25.05)

 • - 11:00 – “Gaplaňyň şägirdi” multfilmi (Ученик тигра, 2024)
 • - 13:00 – “Nindzýa pyşbagalary: Mutantlaryň ýeňlişi” multfilmi (Черепашки-ниндзя: Погром мутантов, 2023)
 • - 15:00 – “Binýat” (2022)
 • - 17:00 – “Agşamky mekdep” (Вечерняя школа, 2018)
 • - 19:00 – “Godzilla we Kong: Täze imperiýa” (Годзилла и Конг: Новая империя, 2024)

Ýekşenbe güni

 • - 11:00 – “Aždarhany nähili eldekileşdirmeli 3” multfilmi (Как приручить дракона 3, 2019)
 • - “10 ömür” multfilmi (10 жизней, 2024)
 • - 15:00 – “Gözel Bahar barada erteki”( Сказка о красавице Весне, 2024)
 • - 17:00 – “SuperKoplar: “Ene” missiýasy” (СуперКопы Миссия Бабушка, 2023)
 • - 19:00 – “Adamlar näme diýer” (Что скажут люди, 2017)

“Türkmenistan” kinokonsert merkezi


Anna güni (24.05)

 • - 19:00 – “Wehim kerebi” (2023)

Ýekşenbe güni (26.05)

 • - 17:00 – “Enkanto” multfilmi (Энканто, 2021)
 • - 19:00 – “Godzilla we Kong: Täze imperiýa” (2024).


13.06.2024 07:39
3677

14-19-njy iýunda Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatry: 15.06.2024 «Mejbury tebip bolan» 19:00; 16.06.2024 «Gelin gelýär...» 19:00; 17.06.2024 «Gülki agşamy» 19:00; 18.06.2024 «Gülki agşamy» 19:00...

12.06.2024 16:08
8064

Aşgabadyň kinoteatrlarynda 13 – 18-njy iýunda görkeziljek filmler we multfilmler

Şu hepde Türkmenistanyň kinoteatrlarynda dürli ýaşdaky tomaşaçylar üçin filmleriň giň toplumy, şol sanda birnäçe premýeralar hödürlenýär. Täzelikleriň arasynda baş keşbi Jennifer Lopeziň ýerine ýetirmeginde ylmy...

12.06.2024 15:34
5175

Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň Döwlet sirklerinde şüweleňler geçiriler

Türkmenistanyň Döwlet sirki 16-njy iýunda sagat 18:00-da sirk oýunlaryny görmäge çagyrýar. Çykyşlaryň dowamynda sahnada Türkmenistanyň Döwlet sirkiniň artistleriniň dünýä belli “Galkynyş” milli at üstündäki oýunlar...

12.06.2024 01:47
39376

Ogulgerek Berdimuhamedowa Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň maşgalasyna ýüpekden dokalan haly sowgat berdi

Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň saparynyň ikinji gününiň çäklerinde türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa dostlukly ýurduň baştutanynyň maşgalasy Kim...