Apple taryhda iň inçe iPhone-yň peýdasyna iPhone Plus-dan ýüz öwrüp biler

  • 21.05.2024 13:28
  • 6510
Apple taryhda iň inçe iPhone-yň peýdasyna iPhone Plus-dan ýüz öwrüp biler

Apple kompaniýanyň taryhynda iň inçe smartfon boljak täze iPhone-ny çykarmaga taýynlanýar. iPhone 17 Slim diýlip atlandyrylýan bu modeliň 2025-nji ýylyň sentýabr aýynda iPhone 17 bilen birlikde hödürlenmegine garaşylýar diýip, habarly çeşmelere salgylanýan The Information neşiri ýazýar.

Şol bir wagtyň özünde kompaniýa, iPhone 14 Plus-yň we 15 Plus-yň satuwynyň pesdigi bilen baglanyşykly iPhone-yň Plus wersiýasyndan ýüz öwürmek kararyna geldi. Modellere, hatda iPhone 12 mini-den we 13 mini-den hem az isleg bildirildi.
Çeşmeleriň çaklamaklaryna görä, täze iPhone 17 Slim, iPad Pro M4-de ulanylýana meňzeş täze OLED ekrany alar. Bu bolsa onuň bahasynyň başlangyç nyrhy 1200 dollar bolan Pro Max modelinden hem has ýokary bolmagyna getirer.
Maglumatlara görä, iPhone 17 setiri aşakdaky modellerden ybarat bolar:

  • iPhone 17
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17 Pro Max
  • iPhone 17 Slim (adynyň üýtgedilmegi mümkin)

Şeýle hem, Apple -iň 2025-nji ýylyň ýazynda iPhone SE býujet smartfonyny hödürlemegi meýilleşdirýändigi bellendi. Smartfonyň dizaýnynyň esasy iPhone 14-e meňzeş bolmagyna garaşylýar.


22.06.2024 22:27
2762

Huawei Apple-e jogap hökmünde Harmony Intelligence emeli aň modelini hödürledi

Huawei kompaniýasy özüniň emeli aň ulgamyny – Harmony Intelligence-i hödürledi. Ol täze HarmonyOS NEXT operasion sistemasyna giriziler. Bu barada IT Home neşiri habar berýär. Tanyşdyrylyş Dunguanda (Hytaýyň günortasyndaky...

19.06.2024 11:27
8951

iPhone-nyň ekrany daşyna tarap eplener

Apple bazardaky bar bolan modellerden tapawutly boljak ilkinji eplenýän iPhone Fold smartfonyny satuwa çykarmaga taýýara meňzeýär. Seljeriji Jeff Pu-nyň berýän maglumatlaryna görä, täze iPhone-da Huawei Mate Xs...

10.06.2024 14:02
7527

Apple geljekki iPhone we iPad-yň ekranlarynyň epininiň çyzygyny aýyrmak üçin Samsung bilen LG-ä ýüz tutdy

Apple geljekki enjamlarynyň eplenýän ekranlarynyň işlenip düzülmegi üçin Samsung Display we LG Display kompaniýalaryna ýüz tutdy. Samsung täze iPhone üçin niýetlenen 7-8 dýuýmlyk panel döreder. Epiniň 2 gönüşi...

02.06.2024 22:38
12556

Bloger Apple-iň ussahanasyna baryp, iPhone-yň berkliginiň nädip barlanýandygyny görkezdi

Internetde bloger Markus Braunliniň Apple kompaniýasynda iPhone-yň berkliginiň nädip barlanýandygyny görkezýän wideoýazgysy peýda boldy. Braunli kompaniýanyň synag laboratoriýasyna girmäge ygtyýar alyp, smartfonlaryň...