Düýbünden täze Hyundai Santa Fe-niň çykmagyna garaşylýar

  • 20.05.2024 13:24
  • 7092
Düýbünden täze Hyundai Santa Fe-niň çykmagyna garaşylýar

Hyundai kompaniýasy Hytaý bazarynda peýda boljak täze Hyundai Santa Fe-niň ilkinji suratlaryny hödürledi. Krossoweriň ilkinji gezek resmi görkezilişi 30-njy awgustda Çendu awtoulag sergisinde geçer diýip, IXBT ýazýar.

Täze Santa Fe, esasan, ABŞ we Ýewropa wersiýalaryna meňzeş bolar, ýöne birnäçe üýtgeşik aýratynlyklary alar. Awtoulagyň goşa 12,3 dýuýmlyk ekran, 6,6 dýuýmlyk howa-gözegçilik paneli, simsiz zarýad beriş, atmosferany yşyklandyryş ulgamy, köp wezipeli rul we premium ses ulgamy bilen gelmegine garaşylýar.
Täze Santa Fe-nyň ölçegleri 2815 mm teker bazasynda 4830x1900x1770 mm bolar. Krossoweriň kapotynyň aşagynda 8 tizlikli awtomat transmissiýasy bilen jübütlenen 2,0 litrlik turbo görnüşli hereketlendiriji bolar.
Santa Fe-niň hytaý görnüşi baradaky jikme-jiklikler tanyşdyrylyş dabarasyna has ýakyn wagtda açylar.


şu gün 13:01
4275

Toyota we Volkswagen Hytaýda awtoulaglary uly arzanladyş bilen satýarlar

Toyota we Volkswagen öndürijileri Hytaýda islegiň pesligi sebäpli köp modelleriň bahalaryny arzanlatdylar.  Mysal üçin, Toyota Corolla arzanladyşdan öň, takmynan, 16 000 dollara durýardy, häzir dilerler ony 11 000...

23.06.2024 17:04
13214

Hytaýda ilkinji Xiaomi krossoweri göründi: ony Ferrari Purosangue bilen deňeşdirýärler

Hytaýda ilkinji Xiaomi krossoweri göründi. Bu kompaniýanyň SU7 sedanyndan soň ikinji awtomobilidir. Awtomobil häzirlikçe MX11 kod ady bilen işläp taýýarlama tapgyryndadyr, onuň önümçilik wersiýasynyň ady heniz...

23.06.2024 15:18
10608

Hytaýda Toyota Camry-nyň satuwy bir ýylda 56% pese gaçdy

Hytaýda täze Toyota Camry 4,5 müň dollar arzanladyş bilen satylýar. Ýurtda şeýle arzanladyş ýerli bazarda modele bolan islegiň ep-esli pese gaçmagy bilen baglanyşyklydyr diýip, IXBT ýazýar. 2024-nji ýylyň maý aýyndaky...

23.06.2024 15:11
6460

Huawei 18 günde 10 müňden gowrak Aito M7 Ultra satyp, rekord goýdy

Huawei kompaniýasy Aito M7 Ultra gibrid krossowerleriniň rekord mukdarda iberilendigini habar berdi. Satuw başlaly bäri ilkinji 18 günde 10 000-den gowrak awtoulag iberildi, bu täze energiýa çeşmeleri bilen işleýän...