Özbegistanyň Türkmenistandaky ilçisi Daşoguzda serhetara söwda zolagyna baryp gördi

  • 19.05.2024 12:38
  • 24169
Özbegistanyň Türkmenistandaky ilçisi Daşoguzda serhetara söwda zolagyna baryp gördi

Özbegistanyň Türkmenistandaky ilçisi Akmaljan Kuçkarow Daşoguz welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, serhetara türkmen-özbek söwda zolagynyň gurluşyk meýdançasyna baryp gördi. Diplomat Söwda merkeziniň gurluşygynyň barşy bilen tanyşdy diýip, UzDaily.uz habar berýär.

Her biri 3 gektar bolan Söwda merkezleriniň - erkin serhetara söwda zolaklarynyň gurluşygy Özbegistanyň Horezm oblastynyň we Türkmenistanyň Daşoguz welaýatynyň çäklerinde alnyp barylýar. Degişli Hökümetara ylalaşyga 2021-nji ýylyň 5-nji oktýabrynda gol çekildi.
Daşoguz welaýatynda serhetara türkmen-özbek söwda zolagynda Söwda merkeziniň gurluşygy 2023-nji ýylyň iýul aýynda başlandy, desgany 2025-nji ýylyň iýul aýynda ulanyşa bermek meýilleşdirilýär.
Şular ýaly Söwda merkeziniň gurluşygy Horezm oblastynyň Şawat etrabynyň çäginde hem alnyp barylýar. Gurluşyk işleri Özbegistanyň Prezidentiniň 2024-nji ýylyň 28-nji fewralyndaky kararyna laýyklykda başlandy.


düýn 07:19
5191

Raşid Meredow BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk boýunça müdirliginiň sebit wekili bilen duşuşdy

11-nji iýunda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk boýunça müdirliginiň (UNODC) sebit wekili Aşita Mittal bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda taraplar bu guramanyň taslamalarynyň...

düýn 07:15
1916

Türkmenistanyň DIM-inde Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň wekili bilen duşuşyk geçirildi

11-nji iýunda Türkmenistanyň DIM-inde daşary işler ministriniň orunbasary Mähri Bäşimowa Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň (HGHK) Merkezi Aziýadaky sebit wekilçiliginiň ýolbaşçysynyň orunbasary Žak Barberis bilen duşuşdy...

12.06.2024 12:21
6030

Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmen-koreý işewürlik maslahatyndaky ÇYKYŞY

Hormatly Koreýa Respublikasynyň Prezidenti jenap Ýun Sok Ýol! Gadyrly myhmanlar! Hormatly maslahata gatnaşyjylar! Şu gün biz Türkmen-koreý işewürlik maslahatyna gatnaşýarys. Mümkinçilikden peýdalanyp, Koreýa Respublikasynyň...

12.06.2024 12:16
8225

Gurbanguly Berdimuhamedow “Rönesans Holding” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny maslahatlaşdy

11-nji iýunda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow “Rönesans Holding” kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Ylyjak bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy...