Usik britaniýaly Fýurini ýeňip, agyr agramda absolýut dünýä çempiony boldy

  • 19.05.2024 10:54
  • 14788
Usik britaniýaly Fýurini ýeňip, agyr agramda absolýut dünýä çempiony boldy

Ukrainaly boksçy Aleksandr Usik agyr agramda absolýut dünýä çempiony tituly üçin söweşde britaniýaly Taýson Fýurini ýeňdi.

 

Söweş 18-nji maýda Er-Riýadda (Saud Arabystany) geçirilen Ring of Fire boks ýaryşynyň esasy söweşi boldy. Söweşden öň Fýuri WBC-niň çempion titulyna eýedi. Usik bolsa WBA, IBF, WBO we IBO-nyň çempion guşaklaryny saklaýardy. 
Söweş 12 raund dowam etdi we Aleksandr Usigiň emin agzalarynyň tapawutly karary netijesinde ýeňiş gazanmagy bilen tamamlandy.
Belläp geçsek, dokuzynjy raundda Usik Fýurini nokdauna gidirdi, ýöne britaniýaly boksçy söweşi dowam etdirmegi başardy.
Şeýlelikde, Usik XXI asyrda agyr agramda ilkinji absolýut çempion boldy. Ol 22 söweşde 22 ýeňiş gazandy.
Fýuri karýerasynda ilkinji ýeňlişine sezewar boldy. Şeýle-de, onuň hasabynda 34 ýeňiş we bir deňme-deňlik bar.


10.06.2024 20:54
9403

Menni Pakýao 2021-nji ýyldan bäri ilkinji gezek ringe çykar

Sekiz agram derejesinde boks boýunça öňki dünýä çempiony 45 ýaşly Menni Pakýao Rizin guramasynyň çempiony Tihiro Sudzukä garşy görkezme tutluşygyny geçirer, şondan soň WBC guşagy üçin titul söweşini geçirmegi göz...

09.06.2024 15:08
24250

Maýk Taýson bilen Jeýk Poluň arasyndaky söweşiň täze senesi belli boldy

Boks boýunça öňki absolýut dünýä çempiony Maýk Taýson bilen bloger Jeýk Poluň arasyndaky söweş 15-nji noýabra süýşürildi. Bu barada Most Valuable Promotions-yň X sosial ulgamyndaky sahypasynda habar berilýär. Boks...

03.06.2024 15:47
18502

Aşgazan ýarasy Maýk Taýsony Jeýk Pol bilen boljak söweşi yza süýşürmäge mejbur etdi

Meşhur boksçy Maýk Taýson bilen bloger Jeýk Polyň arasynda 20-nji iýulda Tehasda geçmeli söweş yza süýşürildi. Muňa 57 ýaşly Taýsonyň aşgazan ýarasynyň bardygy, şoňa görä lukmanlaryň maslahaty bilen türgenleşiklerini...

02.06.2024 23:39
8333

Tim Szýu amerikaly Wýorjil Ortise garşy titul söweşini geçirmekden ýüz öwürdi

Awstraliýaly boksçy Tim Szýu amerikaly Wýorjil Ortis bilen titul söweşini geçirmekden ýüz öwürdi. Bu barada Boxing Scene habar berýär. Bütindünýä boks assosiasiýasynyň (WBA) dünýä çempiony ady ugrundaky söweş 3...