Hytaýyň elýeter bahaly gumanoid roboty çüýşe açýar, hoz döwýär we tost çöregini taýynlaýar

  • 18.05.2024 18:57
  • 6587
Hytaýyň elýeter bahaly gumanoid roboty çüýşe açýar, hoz döwýär we tost çöregini taýynlaýar

Hytaýyň Unitree kompaniýasy öý we ofis üçin elýeterli hem-de uniwersal kömekçi bolup durýan täze G1 robot-gumanoidini hödürledi diýip, New Atlas neşiri ýazýar.

Robotyň 43 dereje erkinligi bar (ýagny, bogunlary 43 dürli aýlanyp bilýär), bu onuň täsin çeýedigini görkezmek bilen, dürli wezipeleri ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. Kellesinde ekrany, birnäçe 3D LiDAR datçigi we çuňluk kamerasy bar.
Neşir edilen wideoda Unitree G1 içi gazlandyrylan suwly aýna çüýşäni açýar (beýlebir seresap bolmasa-da), hoz döwýär, tabakdaky tosty howada zyňyp, beýlesine öwürýär. Robot transportirowka üçin özbaşdak eplenip ýygnalýar.
G1 sekiz ýadroly prosessor, Wi-Fi 6 we Bluetooth 5,2 modullary we 2 sagada çenli özbaşdak işlemegi üpjün edýän 9000 mAh batareýa bilen enjamlaşdyrylandyr. Agramy 35 kg bolan robot güýçli zarbalara çydap bilýär - wideoýazgyda kompaniýanyň boks ellikli işgäri robotyň döşüne birnäçe gezek urýar.
Unitree G1-iň bahasy 16 000 dollar, bu ony bazardaky beýleki gumanoid robotlara garanyňda has elýeterli edýär.
Deňeşdirmek üçin, bäş aý mundan ozal hödürlenen ilkinji Unitree H1 gumanoid-robotyň bahasy 90 müň dollar.


şu gün 14:24
2355

Hytaý dünýäde iň uly Gün elektrik stansiýasyny işe girizdi

Hytaýda 3,5 GWt kuwwatly, dünýäde iň uly Midong Gün elektrik stansiýasy ulanylmaga berildi. Sinszýanyň demirgazyk-günbatarynda, Urumçiniň golaýynda ýerleşýän bu toplum 133,5 inedördül metr meýdany tutýar we 5,26...

şu gün 14:09
1072

Hytaýda smartfony kamera öwürýän aksessuar döredildi

Hytaý startapy bolan Sneaki Design islendik häzirki zaman smartfonyny professional kamera öwürmäge ukyply aksessuar bolan - SwitchLens-i hödürledi. Bu barada New Atlas neşiri ýazdy. Enjam ýokary takyk suratlary...

şu gün 13:02
1450

HumanPlus roboty adamlary synlap bokslamagy we pianino çalmagy öwrendi

Stenford uniwersitetiniň inženerleri adamlara seredip täze başarnyklary özleşdirmäge ukyply bolan HumanPlus robotyny işläp düzdüler. Bu barada Inverse ýazýar. Robota öwrenmek üçin, takmynan, 40 sagat adamlaryň...

18.06.2024 10:14
14211

Alymlar yssy howada bedeni sowadýan mata döretdiler

Çikago uniwersitetiniň Pritsker molekulýar inženerçilik mekdebiniň (PME) inženerleri sowadyjy häsiýetli täze mata döretdiler. Mata üç gatlakdan ybarat: daşky gatlagy ýylylygyň atmosfera çykmagyna  mümkinçilik berýär...