Awgust aýynda Astrahanda Hazar mediaforumy geçiriler

  • 17.05.2024 23:01
  • 2102
Awgust aýynda Astrahanda Hazar mediaforumy geçiriler

Dokuzynjy Hazar mediaforumy 16-njy awgustda Astrahanda geçirilip, mediahünärmenler we medeniýet söýüjileri üçin özüne çekiji merkeze öwrüler. Bu barada “Russiýa – Yslam dünýäsi: KazanForum” forumynda Astrahan sebitiniň medeniýet ministri Olga Prokofýewa aýtdy diýip, TASS habar berýär.

Forumyň mowzugy “Medeniýetleriň dialogy Hazar sebitiniň ösüşiniň binýady hökmünde” bolar. Forum diňe bir media pudagyndaky häzirki meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin platforma bolman, eýsem myhmanlara gyzykly “Hazar möwsümleri” medeni festiwalyny sowgat eder. Festiwalyň çäklerinde Astrahan kremliniň taryhy sahnasynda açyk asmanyň astynda opera görkeziler, oňa dünýä sahnasynyň ýyldyzlary gatnaşar.
Şeýle-de, Hazarýaka döwletleriniň simfoniki orkestriniň (düzüminde Russiýadan, Azerbaýjandan, Eýrandan, Gazagystandan we Türkmenistandan sazandalar bar) ýerine ýetirmeginde saz ýaňlanar, ýaşlar simfoniki orkestri bolsa täze programmany hödürlär.
Mundan başga-da, Hazarýaka ýurtlaryndan okamaga we kitaplara bolan gyzyklanmany artdyrmak maksady bilen Dostlukly edebiýat merkezi açylar.


düýn 14:40
3262

Pakistanyň senagat ministriniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Türkmenistana geler

24-26-njy iýunda Pakistan Yslam Respublikasynyň senagat we önümçilik boýunça federal ministri Rana Tanwir Husseiniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Türkmenistanda saparda bolar. Saparyň barşynda iki ýurduň arasyndaky...

22.06.2024 19:57
3348

Türkmenistan BMG-niň guramalary bilen hyzmatdaşlygyny giňeldýär

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistan bilen BMG-niň Ýewropa hem-de Aziýa — Ýuwaş umman sebiti üçin Ykdysady we Durmuş komissiýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy...

22.06.2024 19:44
5722

Aşgabatda çagalar sungat mekdebiniň täze binasy gurlar

Aşgabat şäherinde çagalar sungat mekdebiniň täze binasyny gurmak boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa anna güni Hökümet mejlisinde hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, bu desgany “Türkmenistanyň...

22.06.2024 19:36
9905

Türkmenistanda lift önümçiligi ýola goýlar we olary abatlaýyş-bejeriş işleri boýunça bilelikdäki kärhana dörediler

Türkmenistanda liftleriň önümçiligini ýola goýmak, bar bolan liftlerde abatlaýyş-bejeriş işlerini amala aşyrýan bilelikdäki kärhanany döretmek boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer B.Annamämmedow...