“Döredijiligi ýok etmek mümkin däl”: Samsung Apple-iň dawaly mahabatynyň "dowamyny" çykardy

  • 17.05.2024 13:26
  • 7397
“Döredijiligi ýok etmek mümkin däl”: Samsung Apple-iň dawaly mahabatynyň "dowamyny" çykardy

Samsung Apple kompaniýasynyň iPad Pro bilen bagly soňky dawaly mahabatynyň üstünden gülmek mümkinçiligini elden gidirmedi. Kompaniýa bu mahabata jogap hökmünde dürli päsgelçiliklere garamazdan, döredijiligiň gülleýändigini görkezýän wideony çykardy. Bu barada ixbt.com habar berýär.

Ýatlap geçsek, ýakynda hödürlenen Apple-iň “Crush” mahabaty köpçüligiň arasynda dürli garaýyşlary döretdi. Onda gidrawliki press dürli sungat we döredijilik predmetlerini ýok edýär we wideonyň ahyrynda täze iPad Pro peýda bolýar. Köp internet ulanyjylary we tanymal adamlar, aýratynam, sazandalar we suratkeşler bu wideony döredijiligiň tehnologiýalar tarapyndan basylyp ýatyrylmagynyň metaforasy hökmünde kabul etdiler, bu hem Apple-iň adyna tankytlaryň gelmegine getirdi. Kompaniýa ötünç sorap, wideonyň telewideniýede görkezilmegini ýatyrmaga mejbur boldy.
Samsung bu mahabata jogap wideosynda Apple-iň mahabatyndan galan döwük zatlaryň arasyndan döwlen gitarany tapýan gyzy görkezýär. Gyz Galaxy Tab S9 Ultra planşetini ulanyp, saz çalýar we şonuň bilen döredijilige hiç bir zadyň päsgel berip bilmejekdigini görkezýär.
Samsung-yň wideosynyň ahyrynda bolsa “Döredijiligi ýok etmek mümkin däl” diýen ýazgy peýda bolýar.


17.06.2024 18:32
6600

Samsung Galaxy S24 FE-niň renderleri görkezildi

Köpleriň garaşýan Samsung Galaxy S24 FE smartfonynyň, insaýder Stiw Hemmerstoffer (OnLeaks) tarapyndan döredilen ýokary hilli renderleri sosial mediada peýda boldy diýip, IXBT habar berýär. Çeşmäniň habar bermegine...

17.06.2024 18:29
4429

Huawei HarmonyOS hytaý bazarynda ilkinji gezek Apple-iň iOS-yndan öňe geçdi

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde Huawei-iň HarmonyOS operasion ulgamy Hytaýyň bazaryndaky paýy boýunça Apple-iň iOS-yndan öňe geçdi. Bu barada Gizmochina habar berýär. Counterpoint Research barlag kompaniýasynyň...

12.06.2024 15:06
8795

Mask Apple Intelligence-e garşy çykýar. Ol öz kompaniýalarynda Apple gurluşlaryny gadagan edip biler

Ilon Mask Apple kompaniýasynyň iOS we macOS-a girizilen täze Apple Intelligence emeli aň funksiýalaryny tankytlap çykyş etdi. Milliarder sistemanyň “yzarlaýjylyk” mümkinçiliklerinden howatyrlanýandygyny we özüniň...

12.06.2024 15:03
1195

Sequoia: Mac kompýuterleri üçin operasion sistemanyň täzelenmesi hödürlendi

10-njy iýunda Apple kompaniýasy Mac kompýuterleri üçin operasion sistemanyň täze wersiýasyny – macOS 15 Sequoia-ny hödürledi. Täzelenme WWDC 2024 konferensiýasynda anons edildi. Esasy täzelik iPhone-yň ekranyny...