Maýk Taýson 2005-nji ýyldan bäri ilkinji resmi tutluşygyna çykar

  • 16.05.2024 14:11
  • 23057
Maýk Taýson 2005-nji ýyldan bäri ilkinji resmi tutluşygyna çykar

21-nji iýulda Arlingtondaky AT&T stadionynda (Tehas ştaty, ABŞ) boks boýunça super agyr agram derejesinde dünýäniň öňki absolýut çempiony Maýk Taýson bilen belli amerikan wideoblogeri Jeýk Poluň arasynda boks duşuşygy geçiriler. Boksçylar tutluşykdan öňki bakyşlaryň duelini geçirdiler.

57 ýaşly Taýson üçin bu söweş 2005-nji ýyldan bäri ilkinji resmi duşuşyk bolar. Şol gezek ol Kewin Makbraýddan utulypdy. Soňky gezek ol ringe 2020-nji ýylyň noýabrynda Roý Jons-kiçä garşy görkezme söweşine çykypdy. Söweş deňme-deňlikde tamamlandy.
27 ýaşly Poluň hasabynda professional boksda dokuz ýeňiş (altysy nokaut bilen) we bir ýeňliş bar. 2024-nji ýylyň 3-nji martynda ol birinji raundda nokaut bilen Raýan Burlanddan üstün çykdy.


düýn 12:24
13072

Aleksandr Usik absolýut dünýä çempiony adyny ýitirer

Professional boksda birbada birnäçe abraýly gurama bolup, olaryň her biri öz dünýä çempiony guşagyny berýär. Haçan-da boksçy ähli möhüm wersiýalar boýunça çempion bolanda, ol absolýut diýlip atlandyrylýar. Ýakynda...

20.05.2024 19:50
12453

Repçi Dreýk Fýuriniň Usikden üstün çykmagyna bil baglap, 565 müň dollardan mahrum boldy

Kanadaly repçi, bäş “Grammy” baýragynyň eýesi Dreýk britaniýaly Taýson Fýuriniň super agyr agramda boks boýunça absolýut dünýä çempiony ady üçin göreşde ukrainaly Aleksandr Usikden üstün çykmagyna bil baglap, 565...

19.05.2024 10:54
13912

Usik britaniýaly Fýurini ýeňip, agyr agramda absolýut dünýä çempiony boldy

Ukrainaly boksçy Aleksandr Usik agyr agramda absolýut dünýä çempiony tituly üçin söweşde britaniýaly Taýson Fýurini ýeňdi.   Söweş 18-nji maýda Er-Riýadda (Saud Arabystany) geçirilen Ring of Fire boks ýaryşynyň...

16.05.2024 10:40
17945

Meýwezeriň indiki garşydaşy yglan edildi

Bir gezek hem ýeňilmedik amerikaly boksçy, bäş agram derejesindäki öňki dünýä çempiony Floýd Meýwezer-kiçi watandaşy Wiktor Ortiz bilen görkezme söweşinde ringe gaýdyp geler. Bu barada "Çempionat" Salwador Rodrigesiň...