Täze Toyota Camry 2025 öňküsinden has arzan we tehnologiki taýdan ösen bolup çykdy

  • 14.05.2024 13:15
  • 29938
Täze Toyota Camry 2025 öňküsinden has arzan we tehnologiki taýdan ösen bolup çykdy

Iň täze Toyota Camry 2025 diňe bir köp sanly tehnologiki gowulandyrmalara eýe bolman, eýsem, öňküsinden has güýçli hem-de arzan boldy.

IXBT-iň maglumatlaryna görä, esasy üýtgeşiklik - benzin hereketlendirijilerinden ýüz öwrülmegidir - indi Camry 2025-iň ähli modelleri gibrid güýç gurluşy bilen enjamlaşdyrylandyr, ýagny olar 2,5 litrlik benzin hereketlendirijili we iki (öň tekeri hereketliler üçin) ýa-da üç (tekerleri doly hereketliler üçin) elektrik hereketlendirijili. Ulgamyň umumy güýji öň tekeri hereketliler üçin 225 at güýji we ähli  tekeri hereketli modifikasiýa üçin 232 at güýji.
Mundan hem başga, Camry 2025 has tygşytly boldy. ABŞ-da täzelenen model geçen ýylky Camry Hybrid SE-den has özüne çekiji şertlerde karzyna almak üçin elýeterlidir: deslap 2999 dollar geçirmek bilen, aýda 359 dollardan 36 aýyň dowamynda töläp bolýar  (Günorta Kaliforniýa üçin).
Täze Camry-niň käbir komplektasiýalarynyň bahalarynyň hem arzanlandygyny bellemelidiris. LE-iň esasy wersiýasynyň bahasy indi 28 400 dollardan (geçen ýyl 28 855 dollardan), XLE-niňki bolsa 33 400 dollardan (geçen ýyl 33 745 dollardan) başlaýar.


düýn 13:25
8789

Toyota "Hilux REVO BEV" modeliniň köpçülikleýin öndüriljekdigi barada mälim etdi

2025-nji ýylyň ahyrynda elektrik güýç gurluşly täze Toyota Hilux kysymly awtoulagyň çykmagyna garaşylýar. Onuň önümçiligi satylýan awtoulaglaryň 50%-i pikaplaryň paýyna düşýän ýeri bolan Tailandda ýola goýlar diýip...

20.05.2024 15:03
13390

Iýun aýynda Toyota Crown Kluger 2024 çykar. Ol ady başga täze Highlander

1-nji iýunda açyljak Şençžen-Gonkong-Makao awtoulag sergisinde täzelenen Toyota Crown Kluger 2024 hödürlener. Krossower "Highlander-iň" ady üýtgedilen nusgasy diýseň hem bolar. Ol has uly ekranlary we kämilleşdirilen...

20.05.2024 07:44
14718

Toyota Camry 2024 Honda Accord Hybrid we 3,5-lyk Camry bilen dreg-ýaryşda bäsleşdi

Throttle House YouTube ýaýlymynda gibrid kuwwatly täze Toyota Camry 2024-iň Honda Accord Hybrid we öňki nesil Camry TRD V6-nyň bäsleşýän dreg-ýaryşynyň wideosyny çap etdi diýip, IXBT ýazýar. Ilkinji ýaryşda gibrid...

12.05.2024 20:27
8934

Nissan söwda dilerlerine awtoulaglaryny has uly arzanlaşyk bilen satmaga rugsat berdi

Ammarlaryň önümden çakdanaşa doludygy sebäpli, Nissan ABŞ-daky söwda dilerlerine awtoulaglary maslahat berlen bölek satuw bahasyndan hem arzan satmaga rugsat berdi diýip, IXBT habar berýär. Cox Automotive-iň berýän...