Aşgabatda Olimpiýa suw-sport toplumynda düýpli abatlaýyş işleri geçiriler

  • 14.05.2024 13:03
  • 9354
Aşgabatda Olimpiýa suw-sport toplumynda düýpli abatlaýyş işleri geçiriler

Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň garamagyndaky Türkmenbaşynyň Olimpiýa suw-sport toplumynyň binasynda döwletiň merkezleşdirilen düýpli maýa goýum serişdeleriniň hasabyna düýpli abatlamak işleri ýerine ýetiriler. Bu işleri ýerine ýetirmek üçin potratçyny saýlap-seçip almak boýunça halkara bäsleşik yglan edildi.

Bäsleşige gatnaşmak üçin isleg bildirýän, Türkmenistanyň çäginde bellenen tertipde hasaba alnan ýerli hususy kärhanalara, döwlete degişli gurluşyk edara-kärhanalaryna we daşary ýurt kompaniýalaryna degişli resminamalaryň bukjasyny almak üçin bäsleşigi geçirmegiň düzgünleri bilen tanyşmak teklip edilýär.
Bäsleşige gatnaşmak üçin Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetine resmi hat üsti bilen ýüz tutmaly hem-de degişli möçberde töleg geçirmeli. Şondan soňra, bäsleşige degişli resminamalary alyp bolýar.
Gatnaşyjylaryň bäsleşik teklipleriniň bukjalary Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň edara binasynda 2024-nji ýylyň 25-nji maýyna çenli kabul edilýär.
Salgysy: Aşgabat şäheriniň S.Türkmenbaşy şaýolunyň 54-nji jaýy.
Telefon belgileri: 39-98-15; 39-98-51.


şu gün 20:24
2291

Türkmenistandan ýaş agyr atletikaçy Perudaky ýetginjekleriň dünýä çempionatynda kümüş medal aldy

Türkmenistandan ýaş türgen Ogulşat Amanowa Perunyň paýtagty Limada geçirilýän agyr atletika boýunça ýetginjekleriň dünýä çempionatynyň (IWF World Youth Championships 2024) kümüş medalyna mynasyp boldy. Bu barada...

şu gün 13:07
5318

Türkmenistandan üç boksçy Olimpiýa oýunlaryna ýollanma almak ugrunda Bangkokda ýaryşa çykýar

Türkmenistandan üç türgen şu gün, 25-nji maýda Bangkokda başlaýan boks boýunça 2-nji Bütindünýä Olimpiýa saýlama ýaryşlaryna gatnaşar. Tailandyň paýtagtyndaky ýaryş 133 ýurtdan 579 boksçyny ýygnar, olar 2024-nji...

18.05.2024 14:46
13663

Türkmenistanyň dzýudoçylary Abu-Dabidäki dünýä çempionatynda medallar üçin bäsleşerler

19-njy maýdan 24-nji maý aralygynda Abu-Dabide (BAE) dzýudo boýunça dünýä çempionaty geçiriler. Oňa dünýäniň 109 ýurdundan 672 türgen gatnaşar. Ýaponiýaly tälimçi Kazuhiko Topkunonyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň...

18.05.2024 02:04
7777

Türkmenistan woleýbol boýunça CAVA Milletler ligasynyň kümüş medallaryny gazandy

Türkmenistanyň woleýbol boýunça milli ýygyndysy jemleýji duşuşykda ýaryşyň ýer eýeleri bolan Pakistandan 1:3 hasabynda ýeňlip, Merkezi-Aziýa woleýbol konfederasiýasynyň (CAVA) kümüş medallaryny gazandy. Ýaryş Yslamabatda...