Türkmen boksçylary Bongkokda olimpiýa ýollanmalary ugrunda bäsleşerler

  • 14.05.2024 12:26
  • 3868
Türkmen boksçylary Bongkokda olimpiýa ýollanmalary ugrunda bäsleşerler

Türkmenistanly türgenler Bongkokda (Tailand) boks boýunça 2-nji Bütindünýä saýlama ýaryşynda ilkinji olimpiýa ýollanmalary ugrunda bäsleşerler. Ýaryşlar 23-nji maýdan 3-nji iýun aralygynda geçiriler diýip, Orient agentligi Boks boýunça Aziýa konfederasiýasyna (ASBC) salgylanyp habar berýär.

Parižde Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak üçin ýollanma ugrunda ýurdumyzdan - Şükür Öwezow (57 kg), Saparmyrat Ödäýew (63,5 kg) we Baýramdurdy Nurmuhammedow (71 kg) ýaryşa çykar.
Tejribeli tälimçi Tenilbek Jumakulowyň ýolbaşçylygynda milli ýygyndymyz soňky iki ýylda düýpli üýtgeşmeleri başdan geçirdi, birnäçe ýaş kategoriýalarda güýçli topar emele geldi.
Mundan başga-da, Türkmenistanyň Boks federasiýasynyň baş sekretary Durdymuhammet Küljäýew ýakyn geljekde ýurdumyzda boks boýunça Aziýa çempionatyny geçirmek meýilleri barada gürrüň berdi.

«Biz ASBC bilen bu babatda gepleşikleri gurnarys» - diýip, Küljäýew aýtdy.


şu gün 02:04
384

Türkmenistan woleýbol boýunça CAVA Milletler ligasynyň kümüş medallaryny gazandy

Türkmenistanyň woleýbol boýunça milli ýygyndysy jemleýji duşuşykda ýaryşyň ýer eýeleri bolan Pakistandan 1:3 hasabynda ýeňlip, Merkezi-Aziýa woleýbol konfederasiýasynyň (CAVA) kümüş medallaryny gazandy. Ýaryş Yslamabatda...

düýn 13:30
4533

2024-nji ýylyň Olimpiadasy Pariže näçe milliard girdeji getirer

Pariž 2024-nji ýylyň Olimpiýa oýunlaryndan 6,7 – 11,1 mlrd ýewro möçberde arassa ykdysady peýda gazanmagy göz öňünde tutýar. Bu barada Halkara Olimpiýa Komitetiniň (HOK) resmi saýtyna salgylanyp, RIA Nowosti habar...

düýn 12:03
5163

Türkmenistanyň woleýbolçylary CAVA Milletler ligasynyň finalyna çykdylar

Türkmenistanyň milli woleýbol ýygyndysy Şri-Lankanyň toparyny 3:0 hasabynda utup, Merkezi-Aziýa woleýbol konfederasiýasynyň (CAVA) Milletler ligasynyň finalyna çykdy. Duşuşyk 16-njy maýda ýaryşyň geçirilýän ýeri...

16.05.2024 14:11
19272

Maýk Taýson 2005-nji ýyldan bäri ilkinji resmi tutluşygyna çykar

21-nji iýulda Arlingtondaky AT&T stadionynda (Tehas ştaty, ABŞ) boks boýunça super agyr agram derejesinde dünýäniň öňki absolýut çempiony Maýk Taýson bilen belli amerikan wideoblogeri Jeýk Poluň arasynda boks duşuşygy...