Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti talyplyga isleg bildirýänleri “Açyk gapylar” gününe çagyrýar

  • 13.05.2024 13:38
  • 18692
Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti talyplyga isleg bildirýänleri “Açyk gapylar” gününe çagyrýar

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti 20-nji maýda sagat 15:00-da 2024/2025-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän orta mekdepleriniň okuwçylaryny, harby bölümleriniň esgerlerini, edara-kärhanalarda işleýän ýaşlary “Açyk gapylar” gününe çagyrýar.

“Açyk gapylar” gününde ýaşlar

  • Türkmenistanyň Prezidentiniň ylym-bilim ulgamyny ösdürmek baradaky özgertmeleriniň durmuşa geçirilişi;
  • uniwersitetde taýýarlanylýan hünär ugurlary;
  • alnyp barylýan okuw-terbiýeçilik we ylmy işleri;
  • talyplaryň bakalawrlar we magistrler bolup ýetişmekleri üçin döredilen şertler;
  • döwrebap ýokary tehnologiýalar, enjamlar bilen abzallaşdyrylan okuw otaglary, barlaghanalary, “Oguz han” ylmy-tehnologiýalar merkezi, kitaphanasy, sport-sagaldyş toplumy we umumy ýaşaýyş jaýlary bilen tanşyp bilerler.

Salgysy: Aşgabat şäheri, Köşi köçesiniň 100-nji jaýy.
Habarlaşmak üçin telefonlar:
39-16-37;
39-16-40.


19.05.2024 13:15
4420

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti talyplaryň arasynda «BMG-niň nusgasy» bäsleşigini geçirer

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti (HYYweÖU) Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda «BMG: halkara parahatçylygy we ynanyşmak» diýen temasy boýunça «Birleşen Milletler Guramasynyň...

18.05.2024 10:41
4899

20-nji maýda çagalaryň tomusky dynç alşyny guramak baradaky toparyň mejlisini geçiriler

20-nji maýda Bilim ministrliginde çagalaryň we ýetginjekleriň tomusky dynç alşyny guramak baradaky toparyň mejlisini geçirmek meýilleşdirilýär. Bu barada wise-premýer N.Amannepesow anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde...

16.05.2024 06:57
4536

Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasy "Açyk gapylar" gününi geçirýär

15-22-nji maýda Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasy 2024-2025-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän orta we orta hünär okuw mekdepleriniň uçurymlary, okuw merkezleriniň diňleýjileri, harby...

08.05.2024 23:09
8198

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň 11-si THE Asia University Ranking 2024-iň sanawyna girdi

Türkmen ýokary okuw mekdepleriniň 11-si Aziýa uniwersitetleriniň – Times Higher Education (THE) Asia University Ranking 2024 reýtingine «habarçy» derejesi bilen girdi. Bu barada "Türkmenistan: Altyn asyr" elektron...