“Formula-1-iň” girdejisi geçen ýyl bilen deňeşdirilende 45% artdy

  • 11.05.2024 11:49
  • 4083
“Formula-1-iň” girdejisi geçen ýyl bilen deňeşdirilende 45% artdy

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde “Formula-1-iň” girdejisi, takmynan, 553 mln dollara barabar boldy we bu geçen ýylky görkezijiden 45% ýokarydyr diýip, RaceFans habar berýär. Muny championat.com ýetirýär. Şeýlelikde, toparlar üçin umumy tölegler hem 45%, 130 mln dollardan 163 mln dollara çenli ýokarlandy.

Girdejileriň artmagynyň esasy sebäbi “Formula-1-iň” şu möwsümde geçen möwsümdäkiden bir ýaryş artyk geçirmegi bilen baglanyşyklydyr. Çempionat mart aýynda däl-de, fewral aýynda başlady. Şeýle-de, “Formula-1-iň” girdejisi mediakompaniýalar bilen ýaryşlary görkezmek barada täze şertnamalaryň baglaşylmagy esasynda artdy.
Çempionatyň operasion girdejisi 94 mln dollar boldy, bu 2023-nji ýyldakydan 15 mln dollar köpdür. Beýleki işlerden gazanylan girdeji 66 mln dollardan 95 mln dollara çenli artdy we bu, esasan, täze “Formula-2” bolidiniň satuwy bilen baglanyşyklydyr. 


27.05.2024 16:32
3039

Lekler Monakonyň Gran-prisinde ýeňiş gazandy. Werstappen möwsümde üçünji ýeňlişine sezewar boldy

“Ferrariniň” sürüjisi Şarl Lekler özi üçin öýünde bolan Monakonyň Gran-prisinde ilkinji ýeňşini gazandy. Ol Oskar Piastriden (“Maklaren”) we topardaşy Karlos Saýnsdan öňe geçdi. Häzirki dünýä çempiony Maks Werstappen...

20.05.2024 13:19
2901

Werstappen 0,7 sekuntlyk aratapawut bilen Italiýada Formula-1 Gran-Pri-sini gazanmagy başardy

Red Bull-yň niderlandly sürüjisi Maks Werstappen Imolada (Emiliýa-Romanýa, Italiýa) “Formula 1” tapgyrynda ýeňiji boldy. Pellehana ikinji bolup gelen Lando Norris (McLaren) ondan 0,7 sekunt yza galdy. Ilkinji üçlügi...

06.05.2024 13:35
3454

Formula-1. Gran-pri Maýami: Bu gezek ýeňiji Werstappen däl

“Maklaren” toparynyň britaniýaly ýaryşa gatnaşyjysy Lando Norris “Formula-1” dünýä çempionatynyň altynjy tapgyry bolan Maýaminiň Gran-prisinde ýeňiji boldy. “Red Bull-dan” niderlandly Maks Werstappen pellehana...

03.05.2024 11:35
4275

«Formula-1-iň» iň üstünlikli konstruktory Red Bull-dan gidýär, onuň ulaglary 22 ýaryşyň 21-inde ýeňiş gazandy

"Formula-1" klasyndaky awtoýaryşlaryň taryhynda iň üstünlikli konstruktorlaryň biri bolan Edrian Nýui Red Bull-yň tehniki direktory wezipesini terk eder. 1-nji maýda Red Bull bu maglumaty resmi taýdan tassyklady...