Apple täze önümleriniň tanyşdyrylyşyny geçirdi: iPad Pro, iPad Air, Apple Pencil Pro we beýlekiler

 • 08.05.2024 15:08
 • 3069
Apple täze önümleriniň tanyşdyrylyşyny geçirdi: iPad Pro, iPad Air, Apple Pencil Pro we beýlekiler

7-nji maýda Apple kompaniýasy Let Loose tanyşdyrylyş dabarasyny geçirip, täzelenen iPad Air we iPad Pro planşetlerini, şeýle-de Apple Pencil Pro stilusyny we Magic Keyboard klawiaturasyny hödürledi.

 

iPad Air M2 planşeti:

 • - Iki diagonalda elýeterli: 11 ($599) we 13 ($799) dýuým;
 • - M2 çibi bolup, özünden öňkülerden 50% çalt;
 • - 128 GB ýat, ýöne 256, 512 GB we 1 TB modelleri-de bar;
 • - 12 Mp frontal kamera indi displeýiň uzyn tarapynda ýerleşýär;
 • - 12 Mp esasy kamera, kämilleşdirilen dinamikalar;
 • - Apple Pencil 2-ni, Magic Keyboard-y we täze Pencil Pro-ny goldaýar;
 • - Dört reňkde elýeterli, soň başga reňkleri hem goşmak meýilleşdirilýär.

 

 

iPad Pro M4 planşeti:

 • - M4 çipli ilkinji planşet bolup, iPad Air M2-den 50% çalt;
 • - 4 esse ýokary grafiki öndürijilik;
 • - 13 dýuýmlyk model – Apple-iň iň inçe gurluşy, onuň ýogynlygy bary-ýogy 5,1 mm.
 • - OLED displeýli ilkinji iPad bolup, Tandem OLED Display tehnologiýasy ulanyldy, ýagtylygy 1600 nite çenli;
 • - Apple Pencil Pro-ny goldaýar, Pencil 2 bilen gabat gelmeýär;
 • - Foto we resminamalary skanirlemek üçin kämilleşdirilen kamera;
 • - 11 dýuýmlyk iPad Pro 999 dollar, 13 dýuýmlyk – 1299 dollar.

 

 

Apple Pencil Pro stilusy:

 • - Gurallar menýusyna çalt girmek üçin täze gysyş datçigi;
 • - Obýektleri aýlamak üçin giroskop;
 • - Figuralary deňlemek üçin taktil wibrasiýa;
 • - “Lokator” programmasynyň üsti bilen galamy yzarlama;
 • - Pencil 2-den uly we akkumulýator sygymy ýokary;
 • - Magnit zarýad alyş;
 • - Bahasy – 129 dollar.

 

 

Magic Keyboard:

 • - Funksional klawiş hatary bilen täzelenen klawiatura;
 • - Ulaldylan trekpad we el üçin alýumin goýulýan ýer;
 • - 11 we 13 dýuýmlyk iPad Pro (diňe M4-li) üçin elýeterli;
 • - iPad Pro magnit arkaly birikme;
 • - 11 dýuýmlyk planşet üçin Magic Keyboard 299 dollar, 13 dýuýmlyk üçin 349 dollar.

Deslapky sargytlar 7-nji maýda açyldy, satuwlar 15-nji maýda başlar. Ýewropa ýurtlarynda gurluşlar has gymmat bolar.

 


21.05.2024 13:28
6251

Apple taryhda iň inçe iPhone-yň peýdasyna iPhone Plus-dan ýüz öwrüp biler

Apple kompaniýanyň taryhynda iň inçe smartfon boljak täze iPhone-ny çykarmaga taýynlanýar. iPhone 17 Slim diýlip atlandyrylýan bu modeliň 2025-nji ýylyň sentýabr aýynda iPhone 17 bilen birlikde hödürlenmegine garaşylýar...

14.05.2024 11:59
3704

Apple “akylly gysdyrgyjy” patentledi: gajetde gulaklygyň we smartfonyň aýratynlyklary bar

Apple “ugrukdyrylan sesli dakylýan enjam” - gulaklyklara (nauşniklere) alternatiwa bolup biljek we smartfonlaryň köp aýratynlyklaryny özünde saklaýan kindiwanja gysdyrgyç üçin patent aldy diýip, Mail.ru ýazýar...

21.04.2024 10:03
11475

2024-nji ýylyň iň gowy kameraly smartfonlary: Bilermenler iň gowy 12 modeli saýladylar

Meşhur Tech Spurt You-Tube kanalynyň bilermenleri iň ýokary hilli suratlary düşürýän 12 smartfony saýladylar. Bellenilişi ýaly, iň gowy kameraly smartfon saýlananda diňe bir megapiksel sanyna däl, eýsem optiki...

15.04.2024 06:08
3197

Apple ulanylan bölek şaýlary peýdalanyp, iPhone-ny abatlamaga rugsat berer

Apple iPhone-ny abatlaýyş syýasatyny ýumşadýar: 2024-nji ýylyň güýzünden başlap müşderiler we hyzmat merkezleri abatlaýyşda öň ulanylan bölekleri peýdalanyp bilerler. Birinji tapgyrda batareýalary, displeýleri...