Massaçusets ştatynyň ýaşaýjysy üç aýyň içinde iki gezek million dollarlyk lotereýa jekpotyny gazandy

  • 08.05.2024 13:06
  • 13925
Massaçusets ştatynyň ýaşaýjysy üç aýyň içinde iki gezek million dollarlyk lotereýa jekpotyny gazandy

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Massaçusets ştatynyň ýaşaýjysy Kristina Uilson üç aýyň içinde jemi 2 million dollarlyk lotereýa jekpotyny iki gezek gazandy diýip, United Press International habar berýär.

Ilkinji 1 million dollarlyk ýeňşi bahasy 50 dollar bolan Lifetime Millions skretç-kartoçkadan geldi. 10 hepdeden soň, Kristina duýgurlygyna eýerip, ýene bir lotereýa petegini satyn aldy we ýene-de million dollarlyk utuşyň eýesi boldy.
Bagty çüwen aýal birinji petekden alan serişdesiniň bir bölegine täze ulag satyn aldy. Kristinanyň sözlerine görä, ikinji utuşyny süýşürip goýmagy meýilleşdirýär.


düýn 13:08
13893

100 ýaşly ýigit we 102 ýaşly gelin: ABŞ-da dünýäniň iň garry jübüti durmuş gurdy

Filadelfiýanyň (ABŞ) 100 ýaşly ýaşaýjysy Berni Littman 102 ýaşly Marjori Fiterman bilen durmuş gurdy. Är-aýal Ginnesiň rekordlar kitabyna girip biler – olaryň  umumy ýaşy öňki rekorddan azyndan 7 ýyl ýokary diýip...

düýn 07:49
18238

“Ýeke özi öýde” filmindäki Kewiniň öýi satuwa çykaryldy

Çikagonyň eteginde “Ýeke özi öýde” filminiň sýužetine görä Kewin Makkallisteriň maşgalasynyň ýaşan jaýy satuwa çykaryldy. Meýdany 848 inedördül metr bolan iki gatly jaý üçin 5,25 million dollar soraýarlar diýip...

19.05.2024 12:10
4265

Ýokary öndürijilikli superkompýuterleriň reýtingi hödürlendi. Olaryň 171-isi ABŞ-da, 80-isi Hytaýda

Dünýäde iň ýokary öndürijilikli superkompýuterleriň täzelenen Top-500 reýtingi hödürlendi. Sanawyň ilkinji bäş orny üýtgewsiz galdy. Eýýäm üçünji gezek birinji orny ABŞ-nyň Energetika ministrliginiň Ok-Rij milli...

14.05.2024 14:10
9235

Edebiýat birleşdirýär: Daşoguzda amerikan-türkmen kitap ýarmarkasy geçirildi

11-nji maýda Daşoguz welaýat kitaphanasynda ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň, Türkmenistanyň Hökümetiniň we Daşoguzyň Amerikan burçunyň bilelikde guramagynda amerikan-türkmen kitap ýarmarkasy geçirildi. Bu...