Jon Jons Aleks Pereýrany çagyrýar: «Bu söweş UFC-de iň uly waka bolar»

  • 07.05.2024 11:54
  • 11540
Jon Jons Aleks Pereýrany çagyrýar: «Bu söweş UFC-de iň uly waka bolar»

Agyr agramda UFC-niň çempiony Jon Jons ýarym agyr agram derejesinde guşagyň eýesi Braziliýadan Aleks Pereýra bilen duşuşmak isleýär. Bu barada ol sosial sahypasynda mälim etdi diýip, "Çempionat" habar berýär.

«Stipe bilen duşuşykdan soň, Pereýra bilen tutluşyk meniň indiki ädip biljek iň uly ädimim bolar. Bu ganhor eýýäm ençeme çempiony ýeňdi we dünýäde millionlarça adam üçin taryhy söweşiji hasaplanylýar. Onuň bilen geçirjek söweşim UFC-niň geçirip biljek iň iri çäresi bolar diýip hasaplaýaryn», – diýip, Jons ýazdy.

Jons 29 sany professional söweşlerinde 27 gezek ýeňiş gazandy (10 sany nokaut), bir gezek ýeňildi. Pereýrada 10 ýeňiş we 2 ýeňliş bar.


18.05.2024 16:59
7383

Jon Jons indiki söweşiniň senesini aýtdy

Agyr agramda UFC-niň häzirki çempiony Jon Jons 9-njy noýabrda Nýu-Ýorkdaky “Medison Skwer Garden” arenasynda geçiriljek UFC 308 ýaryşynda oktagona gaýdyp geler. Bu barada söweşiji öz sosial ulgamlarynda habar berdi...

16.05.2024 10:40
18830

Meýwezeriň indiki garşydaşy yglan edildi

Bir gezek hem ýeňilmedik amerikaly boksçy, bäş agram derejesindäki öňki dünýä çempiony Floýd Meýwezer-kiçi watandaşy Wiktor Ortiz bilen görkezme söweşinde ringe gaýdyp geler. Bu barada "Çempionat" Salwador Rodrigesiň...

13.05.2024 12:57
26964

UFC Makgregoryň söweşi üçin petek satuwyndan rekord $20 mln gazandy

UFC 303 ýaryşynda geçiriljek Makgregor bilen Çendleriň arasyndaky söweş üçin petek satuwy promouşeniň rekordyny täzeledi. Bu barada UFC-niň ýolbaşçysy Dana Uaýt habar berdi. Onuň aýtmagyna görä, petekler liga 20...

01.05.2024 10:54
21597

UFC-den BKFC-ä: Konor Makgregor iň uly ýumruk urşy ligasynyň egindeş eýesi boldy

Iki agram derejesinde UFC-niň öňki çempiony Konor Makgregor açyk ýumrukda uruş boýunça promouşen Bare Knuckle Fighting Championship-iň (BKFC) egindeş eýesi boldy. Bu barada Los-Anjelesde (ABŞ) geçirilen BKFC ýaryşynda...