ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy onlaýn-auksion geçirer

  • 30.04.2024 18:47
  • 15892
ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy onlaýn-auksion geçirer

Çarşenbe güni, 1-nji maýda ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy onlaýn görnüşde auksion (bäsleşikli söwda) geçirer. Bu barada TmCars-a amerikan diplomatik wekilhanasynyň Maglumat we medeniýet bölüminde habar berdiler.

Auksionda ilçihananyň Administratiw-hojalyk bölümi ulanylan mebel we öý enjamlaryny satuwa çykarar.
Auksion https://online-auction.state.gov/ saýtynda onlaýn görnüşde geçiriler.
Auksiona gatnaşmak isleýänler web sahypasynda öz profilini döredip, web sahypada ýazylan auksionyň düzgünlerini gyşarnyksyz ýerine ýetirmelidirler.
Satuwlaryň hemmesi gutarnykly bolmak bilen, önümler auksionda görkezilen ýagdaýynda berler.


13.06.2024 07:39
3677

14-19-njy iýunda Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatry: 15.06.2024 «Mejbury tebip bolan» 19:00; 16.06.2024 «Gelin gelýär...» 19:00; 17.06.2024 «Gülki agşamy» 19:00; 18.06.2024 «Gülki agşamy» 19:00...

12.06.2024 16:08
8064

Aşgabadyň kinoteatrlarynda 13 – 18-njy iýunda görkeziljek filmler we multfilmler

Şu hepde Türkmenistanyň kinoteatrlarynda dürli ýaşdaky tomaşaçylar üçin filmleriň giň toplumy, şol sanda birnäçe premýeralar hödürlenýär. Täzelikleriň arasynda baş keşbi Jennifer Lopeziň ýerine ýetirmeginde ylmy...

12.06.2024 15:34
5175

Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň Döwlet sirklerinde şüweleňler geçiriler

Türkmenistanyň Döwlet sirki 16-njy iýunda sagat 18:00-da sirk oýunlaryny görmäge çagyrýar. Çykyşlaryň dowamynda sahnada Türkmenistanyň Döwlet sirkiniň artistleriniň dünýä belli “Galkynyş” milli at üstündäki oýunlar...

12.06.2024 14:18
22081

ABŞ-nyň ýaşaýjysy suw astynda ýüzüp ýörkä mastodonyň ýaşy 10 million ýyl bolan gyýagyny tapdy

Florida ştatynyň Tampa şäheriniň 29 ýaşly ýaşaýjysy Aleks Lundberg suw astynda ýüzüp ýörkä mastodonyň ýaşy 10 million ýyl diýlip çak edilýän gyýagyny tapdy. Daily Mail-iň habar bermegine görä, agramy 27 kg bolan...