90-njy ýyllaryň Nokia 3210 döwrebap funksiýalar bilen gaýdyp gelýär

  • 30.04.2024 13:19
  • 15125
90-njy ýyllaryň Nokia 3210 döwrebap funksiýalar bilen gaýdyp gelýär

HMD Global Nokia 3210-yň gaýtadan dikeldilendigini habar berýär. Ilkinji çykanyndan 25 ýyl soň, 3210 täzelenen wersiýada gaýdyp gelýär. Telefon öňki tanalýan dizaýnyny saklap galar, ýöne häzirki zaman funksiýalaryna eýe bolýar diýip, IXBT ýazýar.

Maý aýynda satuwa çykarylmagyna garaşylýan täze telefon gök reňkde bolar. Ýaýran suratda asyl nusgasynda ýok bolan kamera, şeýle hem Nokia we HMD nyşanlary görünýär.
Mahabat afişasyna görä, Nokia 3210 (2024)-iň batareýasy awtonom ýagdaýda uzak işlär, Bluetooth-y we 4G birikmesi bolar. Beýleki jikme-jiklikler häzirlikçe gizlin saklanýar.
HMD Global geçen hepde HMD Pulse smartfonyny hem hödürledi. Şu ýylyň başynda Nokia 220 2024 4G aýratynlykly düwmeli telefon 40 dollar bahadan çykypdy.


14.04.2024 14:23
11437

Häzirki zaman USB Type-C bolan düwmeli Nokia telefonlary çykdy

HMD kompaniýasy birbada üç sany täze düwmeli telefon çykardy: Nokia 6310 (2024), 5310 (2024) we 230 (2024). Bu barada GSMArena portaly habar berýär. Nokia 6310 – bu 1450mAs sygymly akkumulýatory we ÝB-niň talaplaryna...

23.03.2024 11:56
15137

Nokia gaýdyp gelýär: HMD Global Nokia 3210-nyň täze nusgasyny çykarar

Hytaýyň HDM Global kompaniýasy Nokia telefonynyň täze nusgasyny hödürlär. Bu barada Nokiamob neşiri habar berýär. Nokia brendiniň hukuklaryna eýelik edýän kompaniýanyň X sosial ulgamyndaky sahypasynda täze telefonyň...

29.01.2024 15:42
14782

Nokia 1100 taryhda iň köp satylan telefon boldy

Düwmeli «Nokia 1100» taryhda iň meşhur jübi telefony boldy. «Visual Capitalist» portaly iň köp satylan enjamlaryň sanawyny düzdi. Çeşmä görä, sanawyň birinji ornuny 2003-nji ýylda çykan «Nokia 1100» eýeledi, alty...

18.01.2024 17:54
15387

Nokia ýakyn wagtda smartfon bazaryndan gider

2024-nji ýylyň 1-nji fewralyndan başlap, «Nokia-nyň» resmi web sahypasyndan smartfonlar bölümi aýrylar, häzirki wagtda onda «HMD Global» kompaniýasynyň «Nokia» brendi astynda çykýan enjamlary hödürlenýär. 2026...